Strømdeals gir deg markedets beste avtale på strøm.

Få billig strøm med vår anbudsside

Hvis du trenger billig strøm til hjemmet, borettslaget eller bedriften kan vi hjelpe deg. Du forteller oss hva du behøver, og vi henter inn uforpliktende tilbud, slik at du får markedets mest kompetitive pris. Så enkelt er det.

Slik fungerer det

Bruk skjema og skriv inn din adresse og kontaktpunkter. Vi behandler din søknaden og finner den beste strømavtale for deg. En av våre strømrådgivere vil ta kontakt og presentere de beste alternavtivene for deg. Slik kan selv kan velge det beste tilbudet til din adresse. Det koster ingenting og sparer deg tid du ellers måtte ha brukt på å sammenligne selskapene selv.

Om Strømdeals

Strømdeals.no er en gratis og uforpliktende anbudsside som hjelper privatpersoner, borettslag og bedrifter med å finne billig strøm. Vi vil at du skal få et så bra tilbud som mulig, så raskt som mulig.

Det er vanlig å betale for mye for strøm

Før i tiden hadde man ikke noe annet valg enn å kjøpe strømmen fra det lokale strømselskapet, som hverken hadde insentiver for å gi gode strømpriser eller god service.

Introduksjonen av fri konkurranse de siste årene har ført til store forandringer, som har resultert i billig strøm og andre fordeler for forbrukerne.

Samtidig har mange forbrukere ikke enda klart å tilpasse seg de nye omstendighetene, og betaler fortsatt for mye for strømmen sin.

Konkurransen i det frie markedet har sørget for at billigere strømpriser er tilgjengelige i markedet. Samtidig har det frie markedet også brakt med seg strømavtaler som ikke går i kundens favør. I det frie markedet er det kundens eget ansvar å finne den avtalen som best ivaretar hans eller hennes egne interesser.

I dette nye markedet er meningsfull sammenligning av priser og avtalevilkår den eneste måten å forsikre seg om at man har det beste mulige tilbudet, og at man ikke betaler for mye for det.

Velg fylke å få billig strøm der du bor:
Billig strøm i Agder
Billig strøm i Innlandet
Billig strøm i Møre og Romsdal
Billig strøm i Nordland
Billig strøm i Oslo
Billig strøm i Rogaland
Billig strøm i Troms og Finnmark
Billig strøm i Trøndelag
Billig strøm i Vestfold og Telemark
Billig strøm i Vestland
Billig strøm i Viken

Fylkeskart norge

Det å finne de laveste prisene er enklere enn mange tror

Med så mange forskjellige tilbud om “billig strøm” kan det føles som en vanskelig oppgave å finne den avtalen som er rett for deg, men i de siste årene har tjenester på internett gjort det stadig enklere å sammenligne strømavtaler og ta informerte valg som gir billig strøm.

Ifølge Forbrukerrådet bruker hver fjerde norske husstand fortsatt dyre, variable strømpris-avtaler, og betaler altfor mye for sin strøm. Mange nordmenn kunne fort spart seg en tusenlapp eller to i året om de hadde tatt seg tid til å finne en gunstigere avtale på nettet. Det er særlig de litt oppi årene som ender opp med å betale for mye i dagens marked.

Hvordan markedet for strøm virker i Norge

Elektrisitet som produseres ett sekund brukes nøyaktig det samme sekundet det blir produsert. Dette gjør at strømprisen påvirkes veldig direkte av tilbud og etterspørsel. Med andre ord, når det er mye strøm i markedet og liten etterspørsel reduseres prisen kraftig. Samtidig økes prisen kraftig når alle trenger strøm samtidig og det blir høy etterspørsel i forhold til produksjonen.

Disse svingningene kommer blant annet av at strømleverandørene må ta i bruk dyrere produksjonsmetoder for å kunne dekke behovet når etterspørselen overgår kapasiteten til de billigste produksjonsmåtene. I Norge, der størstedelen av strøm leveres fra vannkraft, har været også en ekstra stor innvirkning på strømprisene i forhold til mange andre land.

Norsk strøm er billigere når vannkraftverkene har fulle magasiner og vann som må slippes ut gjennom turbinene. Samtidig krever kalde norske vintre store mengder strøm når alle skrur på varmen i hjemmene sine. Vannkraftverkene pleier derfor i størst mulig grad å samle opp vann i magasinene før vinteren setter inn.

Været varierer også en del fra år til år. Noen år har vi en ekstra våt høst, som fører til billigere strøm. Andre år har vi en ekstra lang og kald vinter som betyr dyrere strøm for forbrukerne.

Hvordan markedet for strøm virker i Norge

 

Strømregioner i Norge

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). Typisk vil strømregioner med høy befolkning gi billig strøm pga at det er mange som deler på nettleien

Det er egentlig billig strøm i Norge i forhold til mange av våre naboland. Strømregningen du får fra strømleverandøren din vil i disse dager ofte inkludere både strømkostnadene, som ofte bare utgjør rundt 30% av strømprisen, og nettleien som ofte ligger på rundt 30%. I tillegg kommer høye avgifter som i mange tilfeller kan utgjøre så mye som 40% av den totale strømprisen. Dessverre er nettleien et monopol, og det går derfor dessverre ikke an for deg å bytte til et nettselskap som tilbyr lavere nettleie.

Dersom du er interessert i å finne ut hvor mye du egentlig betaler i nettleie og avgifter kan du sjekke dette i nettleiestatistikken til NVE. NVE er Norges vassdrags- og energidirektorat.

Strømregioner i Norge

Strømnettet i Norge

I Norge får Industri, næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger alle strømmen sin fra det samme strømnettet. Dette nettet er delt i tre forskjellige nivåer.

Disse nivåene er transmisjonsnettet, regionalnettene og de lokale distribusjonsnettene, som har forskjellige spenningsnivå. Statnett er den organisasjonen som driver det nasjonale transmisjonsnettet, og som er systemansvarlig for det norske kraftsystemet.

Det er et høyspentnett som overfører strøm mellom store produsenter og de forskjellige regionene. Det er også transmisjonsnettet som frakter strøm inn og ut av landet. Regionalnettene binder sammen transmisjonsnettet og distribusjonsnettet. Noen bedrifter har også behov for så høy spenning at de kobler seg til regionalnettet. Forbrukere kobler seg til distribusjonsnettet. Det er vanligvis kommunen eller fylkeskommunen som eier regionalnettene og de lokale distribusjonsnettene, men det finnes også noen som har privat eierskap.

Strømpris, nettleie og avgifter

Kilde: SSB

Når du betaler strømregningen din vil nettleie være en stor del av selve regningen din. Nettleien er ditt personlige bidrag til driften og vedlikeholdet av strømnettet som leverer strømmen til boligen din. Nettleien er en relativt stabil kostnad som ikke påvirkes av strømprisen eller tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet, eller hvilken kraftleverandør du bruker.

Den nordiske strømbørsen – Nord Pool

Det norske nettet er koblet sammen med nettene til nabolandene våre. Dette har direkte innvirkning på strømregningen du som forbruker betaler. Det er på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, at kraftleverandøren du kjøper kraften fra kjøper strømmen sin. Kraftleverandører som kan få bra avtaler med produsenter på den nordiske strømbørsen har bedre forutsetninger for å gi deg bedre priser på strøm.

Strømmen som selges på Nord Pool er en råvare, og det går an å sjekke prisene time for time når som helst på nettsidene til Nord Pool, men her er det viktig å huske på at dette ikke er den prisen du betaler for strømmen din.

Du kan til enhver tid sjekke prisen på strøm hos Nord Pool her

Spotpris, fastpris eller variabel pris på strømmen?

Andel av type strømkontrakter

Kilde: SSB

Norske strømforbrukere har i hovedsak tre forskjellige typer avtaler å velge mellom når de kjøper billig strøm. Disse er spotprisavtaler, variabel pris-avtaler og fastprisavtaler. Forskjellen på disse prisene er basert på hvor mye av risikoen for prissvingningene i kraftmarkedet du tar som forbruker, og hvor mye av risikoen kraftleverandøren tar på seg.

Kort forklart vil en mer stabil pris for deg som forbruker gi deg en høyere pris. Dette er fordi kraftleverandøren din da tar på seg mer av risikoen forbundet med svingningene i markedet, og tar seg betalt ekstra for dette. En mer ustabil pris betyr mer usikkerhet rundt strømprisen for deg som forbruker, men lavere risiko for leverandøren din, og dermed lavere priser for deg som forbruker.  

Billig strøm med Spotpris

Spotpris på elektrisitet kan beskrives som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. Spotprisavtaler er avtaler der strømleverandøren din gir deg en strømpris som er innkjøpsprisen pluss et påslag. Dersom du har en spotprisavtale med strømleverandøren din påvirkes derfor prisen på din strøm direkte av enhver svingning i det norske kraftmarkedet.

Data fra statistisk sentralbyrå (SSB) forteller oss at det helt klart er med spotprisavtaler man får billigst strøm på sikt. Forskjellen mellom spotpris kontrakter og variabel pris kontrakter har for eksempel vært på hele 7,42 øre per kwh i årene fra 2016-2019 ifølge SSB. Ifølge tallene fra SSB er trenden også at spotprisen blir stadig billigere i forhold til andre avtaler.

Ulempen med spotpris er at prisen strøm prisen din er i konstant endring uten forvarsel fra leverandøren din.

Priser basert på spotpris er ikke alle spotpris

Mange ønsker i dag å benytte seg av innsparingene man kan få fra å gjøre en spotprisavtale med kraftleverandøren sin, og det finnes mye å velge mellom. En ting som man bør være oppmerksom på er avtaler som høres ut som spotprisavtaler, men som ikke egentlig er spotprisavtaler.

Et eksempel på en slik avtale kan være en derivert variant av en spotprisavtale der strømprisen regnes som en vektet daglig markedspris, og der den daglige prisen bestemmes av den høyeste spotprisen for hele dagen. Dette kan gi en veldig høy pris i forhold til den virkelige spotprisen ettersom prisen, midt på dagen når det er mer aktivitet, kan være mye høyere enn prisen om natta. Husk at ekte spotpris faktisk er forskjellig for hver time.

Som kjøper må du være oppmerksom på vilkårene i avtalene du undertegner for å forsikre deg om at du kjøper billig strøm til ekte spot pris, og ikke bare noe som høres ut som spotpris.

strøm

Variabelpris

Variabelpris er helt klart en av de vanligste avtalene for strømpris i Norge. Dersom man har en variabel pris avtale med strømleverandøren sin vil man fortsatt oppleve svingninger i strømprisen, men siden man som regel vil bli informert om prisforandringer to uker i forveien, vil prisendringene være mye sjeldnere enn det man vil oppleve med en spotprisavtale, og derfor enklere å holde styr på.

I praksis er en variabelpris avtale en mellomting mellom en spotprisavtale og en fastprisavtale. Med en variabelprisavtale får man på lang sikt en noe lavere pris enn ved fastprisavtale. Samtidig får man en noe mer stabil pris enn ved en spotprisavtale. På den annen side gir variabelprisavtalen en høyere pris enn spotpris, og mindre stabilitet enn man hadde fått ved en fastprisavtale.

Hovedfordelen med variabelprisavtaler er kanskje at man har nok tid på seg til å redusere strømforbruket på forhånd når man vet at strømprisen er på vei til å gå opp, og man får derfor bedre kontroll på strømkostnadene enn det som er realistisk med spotpris, som forandrer seg hver time.

Fastpris

Noen liker ikke overraskelser, og uventet høye strømregninger er ingen hyggelig overraskelse. Med en fastprisavtale, der man betaler en fast strømpris hver måned uansett hva som skjer i markedet, unngår man ubehagelige overraskelser som også kan være en belastning på økonomien.

En klar ulempe med fastpris er at man ikke kan nyte godt av de mange gangene gjennom året når det er billig strøm på markedet, og siden leverandøren av strømmen din må ta på seg risikoen for alle svingningene i markedet, vil din strøm totalt sett bli dyrere enn ved variabelpris eller spotpris for de fleste brukere.

Selv om fastpris gir litt dyrere strøm er det likevel mange som setter pris på den stabiliteten fast strømpris gir. Det er for mange særlig godt å kunne slippe de ekstra høye strømprisene på vinteren når man i tillegg bruker mer strøm.

For de fleste vil som sagt spotpris være det beste for billigst mulig strøm, men det finnes også situasjoner der fastpris faktisk kan lønne seg økonomisk. Dette gjelder særlig for de som har et relativt mye høyere strømforbruk om vinteren i forhold til resten av året. Dette kan for eksempel gjelde folk som bor i eneboliger med dårlig isolasjon, og som bruker elektrisk oppvarming. Da brukes ofte en stor del av strømmen til oppvarming om vinteren, som man ikke trenger å gjøre så mye av resten av året.

Les mer om fastpris på strøm.

Samme pris hele året

Fastprisavtaler er regnet ut slik at man betaler den samme prisen hele året. Samtidig er det mye billigere strøm på markedet om sommeren. Dette betyr at man kanskje betaler noe over markedsprisen i de varmere månedene, mens man kanskje betaler litt under markedsprisen i de kalde månedene. Dersom man har mye større forbruk om vinteren kan man derfor i noen tilfeller spare penger på fastpris.

Dersom du vil inngå en avtale om fastpris er det viktig å være oppmerksom på at du noen ganger får en bindingstid å forholde deg til. Du må kanskje betale et gebyr på flere hundre kroner dersom du avslutter fastprisavtalen før tiden.

Det er også viktig å huske på at fastpris bare betyr fast pris per kilowattime, og ikke fast pris på strømregningen per måned. Husk også å sjekke hvilken avtale du vil bli skiftet over til etter at fastpris avtalen er slutt ettersom dette ofte vil være en standardavtale som vil være mest mulig i leverandørens favør.

Les mer om de ulike avtaleformene her

strøm til el bil

Hvordan få billig strøm

Det finnes noen få unntak, men for de fleste resulterer spotpris i billigere strøm enn ved bruk av andre strømavtaler. I tillegg finnes det noen småting du som kunde selv kan gjøre for å komme enda bedre utav det.

Juster strømforbruket ditt etter markedet

Først og fremst er den billigste strømmen den du ikke bruker. Dette høres kanskje elementært ut, men dersom man har en spotprisavtale får dette en litt ny mening. Spotprisen er nemlig høyere i de timene når det er mest etterspørsel. Dersom man kan redusere bruken i disse vanligste timene, kanskje ved å flytte bruken til andre tider, kan man spare enda mye mer penger.

Vurder alternativ oppvarming for de dyreste dagene

Tradisjonelt er det også dyrere strøm når mange trenger den til oppvarming på vinteren. Kalde vinterdager er derfor et typisk eksempel på når det er dyrt med strøm til spotpris. For å unngå for høyt forbruk på de dyreste dagene kan det lønne seg å vurdere andre oppvarmingsmetoder slik som for eksempel fyring med gass eller ved.

Følg med på prisen

Det er ikke lenger vanskelig å følge med på når strøm er billig eller dyr. I tillegg til å publisere prisene for neste dags strømpriser har Nord Pool også en app du kan laste ned som gir deg oppdaterte priser, og som kan sende deg varslinger når prisene kommer ut for den neste dagen. Dermed kan du som forbruker lettere være oppmerksom på når du kan nyte billig strøm og når du bør redusere bruk av strøm.

Ta høyde for svingningene i budsjettet ditt

For noen kan svingningene ved bruk av spotpris føles brutale, men det er viktig å huske på at strøm som oftest er billigere med spotpris. For å redusere følelsen av svingningene på strømprisen kan man selv lage seg et fast månedlig budsjett for strøm som tar i betraktning svingningene. Fordelen av dette er at man selv skaper stabilitet, samtidig som at man i tillegg får billigere strøm.

Dra nytte av kampanjetilbud for billigst strøm

Noen ganger skjer det at strømleverandører tilbyr ekstra billig strøm gjennom kampanjetilbud. Dette gjør de for å tiltrekke seg nye kunder. Dersom du er oppmerksom på disse tilbudene og vet hvordan du best kan benytte deg av dem kan det være gode penger å spare på kampanjetilbud som gir billig strøm.

Det du som forbruker må være særlig oppmerksom på når det gjelder kampanjetilbud er hva som skjer etter at kampanjetilbudet er over. Det er nemlig her strømleverandøren satser på å hente inn den tapte profitten fra kampanjetilbudet. Her kan det da være lurt å heller se seg om igjen etter nye kampanjetilbud. For å forsikre seg om at man ikke glemmer det kan det være lurt å sette en påminnelse på kalenderen på mobiltelefonen eller lignende.

Husk at Strømdeals.no alltid har en oppdatert liste over bra kampanjetilbud som kan hjelpe deg med å gjøre denne prosessen for å dra mest mulig nytte av kampanjetilbud mye lettere og mer oversiktlig. Hos oss finner du strukturert og alt den informasjonen du trenger for å gjøre meningsfulle sammenligninger mellom de forskjellige tilbudene for å få billig strøm.

Kilde: Strøm365.no

Sjekk betingelsene på kampanjetilbud og unngå telefonselgere

Ikke alt som ser attraktivt ut vil gi deg billig strøm på lang sikt. Det er derfor veldig viktig at du som strømkunde kjenner til de viktigste betingelsene i avtalen før du skifter leverandør. Dersom du ikke er klar over de detaljerte betingelsene kan du i verste fall risikere å tape penger på strømprisen. Typiske ting man bør sjekke er hvor lang virkningstiden på kampanjen er. Alltid sjekk om det er bindingstid som går utover kampanjens virkningstid.

Etter at du har blitt kunde hos en leverandør hender det at du vil bli kontaktet via telefon med tilbud om ulike tilleggstjenester. Dette kan eksempel være forsikringsprodukter relatert til kundeforholdet ditt. For det meste er disse tilleggstjenestene ikke essensielle, og vil bare virke fordyrende. Så disse gjelder det som regel bare å styre unna om du ønsker å billig strøm som mulig.

Bruk eFaktura

Betaling med eFaktura vil være billigere enn papirfaktura. I noen tilfeller krever også leverandøren at man bruker eFaktura som et krav for å få et kampanjetilbud. I noen tilfeller kan manglende bruk av efaktura bety avtalebrudd. Dette kan føre til at leverandøren vil kunne flytte deg over på en dyrere avtale.

Tips: 20 Tips for å spare på strømregningen

Anbefalte strømleverandører:

Norgesenergi

Fortum Strøm

Hafslund Strøm

Agva Kraft

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv energi med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene komme til deg
  • La strømleverandørene konkurrere om å gi deg billig strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både billig strøm og nettleie på samme faktura