Kontaktinformasjon
 • Selskap

  Agva Kraft
 • Adresse

  Strandveien 50, 1366 Lysaker
 • Telefon

 • Nettside

  https://www.agva.no/

Agva Kraft

Om Agva Kraft

Agva Kraft er en miljøorientert kraftleverandør som ble etablert i 2015 for å kunne tilby 100% fornybar energi for miljøbevisste kunder. Bedriften er et datterselskap av Tellinet Energi, og har i dag sine kontorer på Lysaker i Bærum.

Utelukkende fra fornybare energikilder

Mange tror at det nesten er en selvfølge at strømmen de får i stikkontakten kommer fra vannkraft i Norge, men på grunn av alt den energien som eksporteres fra Norge er det faktisk så lite som 9% av den strømmen som leveres i norge som kommer fra fornybare energikilder.

Agva er en strømleverandør som er opptatt av å gjøre sitt for å redusere sin egen og kundenes innvirkning på CO2 utslipp og klimaendringene de fører med seg. En viktig del av dette er å støtte opp om produksjon og bruk av fornybar energi for å øke prosentandelen av fornybar energi betraktelig.

Av denne grunn har Agva forpliktet seg til å kun kjøpe kraft fra fornybare kilder. I tillegg støtter Agva også aktivt opp om arbeidet til Verdens Naturfond.

Stort utvalg av produkter

Agva Fastpris

Fasprisavtalen fra Agva er en enkel og grei avtale med 12 måneders bindingstid for de kundene som ønsker stabilitet og oversiktlighet. Du kan si opp avtalen før bindingstiden er slutt, men dette koster deg da 1.000 kroner. Dette gjelder både for eksisterende og nye kunder hos Agva.

Avtalen er helt uten månedsavgift, med en strømpris på 79,90 øre/kWt som du betaler etterskuddsvis annenhver måned. Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra gebyr på 49 kroner.

Agva Spotpris

Agva Spotpris er et spotprisprodukt fra Agva Kraft. Denne avtalen er helt uten bindingstid, og er tilgjengelig for både nye og eksisterende kunder. Du betaler et påslag på 9,90 øre/kWt i tillegg til månedsavgiften på 49 kroner. Regningen betales etterskuddsvis hver måned. Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 39 kroner.

Agva Spot-Kampanje

Nye kunder hos Agva Kraft blir tilbudt Agva sin Spot-Kampanje. Dette er en spotprisavtale uten bindingstid som gir nye kunder en spotpris uten månedsavgift, og med påslag på utrolige −25,00 øre per kWt som nye kunder kan nyte godt av i den første måneden.

Dessverre er varigheten på denne avtalen kun en måned, og den er ikke tilgjengelig for eksisterende kunder. Agva Spot-Kampanje er begrenset til kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW.

Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 49 kroner.

Agva Fast 3 mnd

Dersom du ønsker litt forutsigbarhet, men ikke føler for å låse deg inn i en lengre avtale kan Agva Fast 3 mnd være den løsningen du er ute etter. Dette er en fastprisavtale med en bindingstid på bare 3 måneder. Du har fortsatt muligheten til å avslutte avtalen tidligere, men dette vil da koste deg 500 kroner i gebyr.

Agva Fast 3 mnd har ingen månedsavgift, og den har en fast pris på støm som er 44,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt.

Regningen skal betales etterskuddsvis hver måned. Du har muligheten for Betaling med faktura tilsendt i posten er mulig for de som ønsker det, men da påkommer et ekstra miljøgebyr på 49 kroner.

Agva Fast 1 år Kampanje

Agva Fast 1 år Kampanje er en fastprisavtale som Agva Kraft tilbyr nye kunder som ønsker langsiktig forutsigbarhet i strømprisen. Bindingstiden på avtalen er ett år, men du kan stoppe avtalen når som helst mot et gebyr på 1000 kroner.

Avtalen har ingen månedsavgift og en fast strømpris på 69,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt. Avtalen krever at du betaler regningen med avtalegiro som trekkes etterskuddsvis hver måned.

AGVA Topp 10 garanti

Med AGVA Topp10 garanti garanteres kundene en kraftpris som på årlig basis vil ligge blant de 10 billigste i markedet. Prisen måles mot et representativt utvalg av Agva sine konkurrenter som dekker 80% av landets husstander.

Avtalen har ingen bindingstid og er tilgjengelig for nye og eksisterende kunder. Avtalen har ingen månedsavgift, og har en strømpris på 69,90 øre/kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Fast 6 måneder

Nye kunder hos Agva kan bestille Agva Fast 6 måneder-avtalen. Dette er en fastprisavtale med 6 måneders bindingstid. Du kan avslutte avtalen tidligere mot et gebyr på 800,00 kroner.

Avtalen har ingen månedsavgift og en fast strømpris på 89,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg  9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Variabel Kampanje

Agva Variabel Kampanje er en variabelprisavtale fra Agva Kraft. Dette er en kampanjeavtale uten bindingstid som kun er tilgjengelig for nye kunder hos Agva.

Avtalen har en månedsavgift på 39 kroner og en strømpris på 31,50 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Avtalen har en månedsavgift på 39,00 kr. Prisen på strøm er 39,00 øre per kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned.

Agva Fast 1 måned

Nye kunder hos Agva Kraft kan velge Agva Fast 1 måned fra Agva for en fastprisavtale som bare har en bindingstid på en måned, men det koster ikke noe å avslutte avtalen før bindingstiden er over.

Avtalen har ingen månedsavgift og har en strømpris på 29,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva EL

Spotprisavtalen Agva EL fra Agva Kraft har ingen bindingstid og gjelder kun for nye kunder. Som en spotprisavtale følger denne avtalen den gjennomsnittlige prisen på Nord Pool. Spotprisavtaler har så langt vist seg å være de billigste over tid.

Månedsavgiften for denne avtalen er 49 kroner, med et påslag som ligger 5,00 øre/kWt. Du betaler strømregningen etterskuddsvis hver måned. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Spot 12

Agva Spot 12 er en timespot-avtale fra Agva Kraft som tilbys eksklusivt for nye kunder med et forbruk på mindre enn 30 000 kW. Avtalevilkårene varer i 12 måneder, men du kan når som helst avslutte avtalen.

Denne avtalen har ingen månedsavgift, og har en påslag på −1,61 øre/kWt som betales etterskuddsvis hver måned. Strømregningen kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 59 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

AGVA Fast 2 måneder

Fastprisavtalen AGVA Fast 2 måneder er et spesialtilbud for nye kunder hos Agva Kraft. Bindingstiden på avtalen er 2 måneder, men det er mulig å avslutte før bindingstiden er over mot et gebyr på 500 kroner.

Avtalen har ingen månedsavgift, og en strømpris på 39,90 øre/kWt. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder med et maksimalt årlig forbruk på 75 000 kW. Dersom du bruker mer enn det avtalte forbruket betaler du i tillegg 9,90 øre per kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Web

Timespot-avtalen Agva Web er en tilbudsavtale som Agva Kraft tilbyr eksklusivt for nye kunder med et forbruk på under 75 000 kW. Avtalevilkårene på denne avtalen, som hverken har bindingstid eller månedsavgift, varer i to måneder. I denne perioden ligger påslaget på −28,20 øre/kWt.

Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Agva Kraft Spot

Spotprisavtalen Agva Kraft Spot. Er en enkel spotprisavtale, uten bindingstid eller månedsavgift, som er tilgjengelig for alle kunder hos Agva Kraft. Denne spotprisavtalen har et påslag som ligger på 14,90 øre/kWt. Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

AGVA SPOTGARANTI fra Agva Kraft

Timespot-avtalen AGVA SPOTGARANTI er en avtale som er eksklusivt tilgjengelig for nye kunder med et forbruk på under 75 000 kW hos Agva Kraft. Avtalevilkårene, som har en varighet på 6 måneder, har ingen bindingstid, slik at det er mulig å avslutte avtalen tidligere uten ekstra kostnader dersom det skulle bli nødvendig.

AGVA SPOTGARANTI har ingen månedsavgift, og har et påslag på −13,50 øre/ kWt. Strømregningen, som betales etterskuddsvis hver måned, kan betales elektronisk eller med faktura sendt i posten. Et miljøgebyr på 49 kroner påkommer for regninger tilsendt i posten.

Tilleggsfordeler fra Agva

Agva gir deg gratis tilgang til True Energy appen som en bonus. Dette er en app du kan bruke til å legge størstedelen av strømforbruket ditt til de tidene når strømmen er rimeligere, og de tidene det er best for miljøet.

I appen vil du finne en oversikt over timeprisen din 24 timer frem i tid, og hvor mye fornybar energi som er tilgjengelig da. Basert på denne informasjonen kan du for eksempel spare på opplading av elbil (opptil 25%), og på å stille inn vaskemaskin, oppvaskmaskin og lignende til de mest optimale tidspunktene ifølge appen.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale