beste strømavtale
Strømavtaler

Finn ut hvilken strømavtale som er best for deg

Over 400 forskjellige strømavtaler – hvilken velger jeg?

Det finnes over 400 forskjellige strømavtaler å velge mellom i det norske markedet. Alle er litt forskjellige og har sine unike fordeler og ulemper. Det er kjempefint å ha stor valgfrihet, da dette forsikrer at de fleste kan finne noe som passer for sine behov. Samtidig kan det være vanskelig å vite hva man skal velge når man har så mange tilbud å vurdere.

Denne artikkelen tar for seg noen av de vanligste strømavtalene, hvordan de virker, og fordeler og ulemper med disse, slik at det blir lettere for deg å bestemme hvilken type strømavtale som passer best for deg i din situasjon.

Fastpris gir forutsigbarhet i økonomien

Blant de populære avtaletypene som du finner i markedet er fastprisavtaler der du betaler en fast strømpris for hver kWh du bruker. Dette betyr at du har bedre oversikt og forutsigbarhet når det gjelder hvor stor strømregningen din blir hver måned. Det er likevel viktig å huske at fastpris ikke betyr at regningen er den samme hver måned ettersom strømforbruket ditt vil variere.

Strømleverandøren tar på seg risiko med fastpris

Dersom du inngår en fastprisavtale tar strømleverandøren din på seg risikoen for svingningene i markedet i bytte for en høyere strømpris. Dette vil i de fleste tilfeller koste deg mer, men for mange er dette prisen for en god natts søvn uten bekymringer for hvor mye det kommer til på koste å varme opp huset neste måned.

Ikke alltid dyrest

Det er risikoen forbundet med svingningene i markedet som gjør at fastpris ofte er noe dyrere. Her må strømleverandørene ta høyde for uforutsette forandringer når de estimerer prisen. Selv om fastpris som oftest er dyrere enn spotpris er det ingen garanti for dette. For eksempel førte uforutsett mangel på vannkraft til at de med fastprisavtaler fikk billigst strøm fra 2016 til 2018.

Lavere strømpris om vinteren

Om vinteren kan det også hende at men ender opp med store topper i strømprisen ettersom dette er den tiden på året når forbruket er høyest, samtidig som vannmagasinene begynner å tømmes. På denne tiden av året vil de med fastprisavtaler finne seg med lavere strømpriser enn de som kjøper strøm til spotpris.

Fastpris kommer med bindingstid

Dette betyr at du ikke fritt kan avslutte avtalen dersom strømprisen i markedet går drastisk ned. Samtidig binder også strømleverandøren seg for den samme perioden, slik at de heller ikke kan trekke seg fra avtalen dersom prisene går drastisk opp. Bindingstiden kan variere med alt fra et kvartal til fem år.

Spotprisavtaler for billigst strøm på sikt

Når du kjøper strøm gjennom avtaler som er basert på spotprisen tar strømleverandøren på seg lite eller ingen risiko på vegne av strømkunden. Dette betyr at det ikke er nødvendig med så store marginer, og at du derfor kan få billigere strøm på lang sikt. I følge forbrukerrådet er det avtaler som er bundet til spotprisen som gir konsekvent billigst strøm på lengre sikt.

Generelt sett regnes spotpris for å være særlig gunstig for de som er mye bortreist på vinterhalvåret når strømmen ofte er på det dyreste.

Forskjellige strømavtaler basert på spotpris

Det finnes ulike typer avtaler som er basert på spotpris. Disse deles ofte inn i kategoriene spotpris, innkjøpspris og timespot. En ting alle disse typene avtaler har tilfelles er at de innebærer store prissvingninger, og de er derfor anbefalt for kunder som ikke føler store prissvingninger er problematisk eller stressende.

Spotpris

Vanlige spotprisavtaler gir deg en strømpris som er det faktiske gjennomsnittet av markedsprisen som settes på kraftbørsen Nord Pool. Ved denne typen utregning tas det mindre hensyn til når det faktiske forbruket ditt forekommer, og strømmen din vil koste det samme hele dagen uansett når på dagen du brukte den.

Spotprisavtaler kan være særlig gunstige for de med et forbruksmønster som gjør at de bruker mye av strømmen sin på de tidene av dagen når strømmen er dyr.

Innkjøpspris

Innkjøpspris har mye  tilfelles med spotpris, men når du kjøper strømmen din via en innkjøpspris avtale bruker strømleverandøren din en vektet gjennomsnittsberegning av markedsprisen. Dette betyr at strømleverandøren din kartlegger når på dagen du bruker mer strøm, og derfor beregner forbruket med en noe mer nøyaktig pris.Strøm til innkjøpspris kan føre til billigere strøm dersom du har et forbruksmønster der du bruker mye av strømmen din på tidspunkt når strømmen ofte er billigere. Samtidig må man være oppmerksom på at denne typen avtale ofte inkluderer ekstra gebyr, samt at det ikke alltid er åpenhet rundt vekting av forbruket ditt, så her er man ikke garantert billigere strøm.

Timespot

Det var introduksjonen av smarte strømmålere som gjorde timespot mulig. Med de nye målerne er det nemlig mulig for strømleverandøren å lese av strømforbruket time for time. Dette er en prosess som skjer automatisk med de nye strømmålerne.

Dersom du har en timespot-avtale med strømleverandøren din betyr det at strømforbruket ditt avregnes hver time, og at du for hver time betaler den markedsprisen som gjaldt for strømmen du brukte i akkurat den timen. I tillegg betaler du vanligvis et påslag og kanskje en abonnementspris. Dette betyr at du med timespot vil ende opp med mange forskjellige strømpriser og store svingninger i løpet av en dag, og gjennom året.

Timespot er den mest gjennomsiktige typen avtale i markedet, og i mange tilfeller er dette også den avtalen som er billigst over tid. Det man bør være litt obs på når man velger en timespot avtale, bortsett fra de store prissvingningene, er at man faktisk kan få dyrere strøm dersom man har et forbruksmønster der mye av strømforbruket skjer i de dyreste tidene på dagen.

Dersom du derimot har anledning til å justere forbruket ditt slik at du bruker strøm når det er billigere kan du spare ekstra mye på spotpris. For eksempel dersom du lager middag tidligere eller senere, eller dersom du kan gjøre mye av oppvarmingen din ved hjelp av ved når prisen går opp.

Variabel pris – det beste av begge?

Variabelprisavtaler har den siste tiden fått hard kritikk fra forbrukerrådet og media. For det meste går kritikken ut på at avtalene gir for dyr strøm. Selv om dette helt klart er tilfelle i en del tilfeller er det veldig individuelt hvor gode og dårlige variabelprisavtaler er. Som med alle typer avtaler bør du også alltid vurdere denne typen avtale nøye, og sammenligne med alternativer.

Variabelprisavtaler var faktisk aldri ment for å være billigst, men heller for å spille rollen som en mellomting mellom spotpris og fastpris. Fordelen med variabelpris avtaler er at du får mer forutsigbarhet enn med en spotprisavtale. Det er vanlig praksis med variabelprisavtaler at strømleverandøren forplikter seg til å gi deg beskjed om prisendringer 14 dager i forveien.

Samtidig kan du nyte godt av svingningene i markedet når prisene går ned, for eksempel på sommerhalvåret når forbruket er lavt og vannmagasinene fylles opp. En annen stor fordel med variabelprisavtaler er at du i de fleste tilfeller får denne stabiliteten uten at du trenger å forplikte deg i form av bindingstid. Ulempen er selvfølgelig at prisen ligger noe høyere enn spotpris.

Ofte stilte spørsmål vedrørende strømprisavtaler

Hvilken type strømavtale er billigst?

Her finnes det ingen fasitsvar. Hvilken avtale som blir billigst for deg vil komme an på  det individuelle bruksmønsteret ditt, men når det er sagt så sier statistikken at det de siste årene er avtaler basert på spotpris som for de fleste har gitt de billigste prisene gjennom de siste årene.

Vil jeg betale det samme i strømregning hver måned dersom jeg har fastprisavtale?

Nei, Fastpris betyr at du alltid betaler det samme per kilowattime. Hvor mange kilowattimer du benytter hver måned vil variere, og du vil derfor også få forskjellige strømregninger hver måned, men svingningene vil være mye mindre, og du vil i større grad selv kunne justere strømregningen ved å justere forbruket ditt.

Hva er fordelene og ulempene med fastprisavtaler?

En fastprisavtale beskytter deg mot de store svingningene i markedet, og gjør det lettere å planlegge økonomien fra måned til måned. Med en fastprisavtale slipper man også de store toppene på vinterhalvåret. Ulempene er at man som oftest betaler mer for strømmen, og at man må binde seg for en viss tidsperiode.

Hva er fordelene og ulempene med spotprisavtaler?

Avtaler basert på spotpris er for de fleste det billigste alternativet over tid. Ulempen med spotpris er at man kan oppleve sterke prissvingninger. De høyeste prisene vil man ofte se på vinteren når man også bruker mer strøm.

Hva er fordelene og ulempene med Variabelprisavtaler?

Variabelprisavtaler er gir deg mer forutsigbarhet enn en spotprisavtale, mens du fortsatt kan nyte godt av når markedsprisen går ned på sommerhalvåret. Variabelprisavtaler har også som regel ingen bindingstid. Ulempen er at disse avtalene ofte er en del dyrere enn spotpris.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag

  Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.
  Vi sammenligner de beste og billigste strømavtalene og finner den beste til deg!  • Strømdeals gir deg markedets beste avtale på strøm.


   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

    Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".    • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD     Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

    TILBAKE
    Gå videre

    Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

      Få tilbud på bedre strømavtale