fastpris på strøm
Strømavtaler

Hva er fastpris på strøm?

Velg rett fastprisavtale for deg

Det er stor konkurranse i det Norske strømmarkedet, og hundrevis av forskjellige strømavtaler å velge mellom. Enten du er ute etter spotpris eller fastprisavtaler kan det derfor være mye penger å spare på å velge den avtalen som er rett for deg. Med den komplette oversikten over de norske strømleverandørene på strømdeals.no har du en snarvei til de beste innsparingene.

Hva er fastpris på strøm?

Når du inngår en fastprisavtale på strøm binder du prisen på strømmen din på samme måte som du kan binde renten på boliglånet ditt. I begge tilfeller vil det sannsynligvis ende opp med å koste deg mer, men samtidig vil det gi deg mer trygghet og forutsigbarhet i økonomien. For mange er dette en trygghet som det er verdt å betale litt ekstra for.

I praksis betyr dette at du og strømleverandøren din gjør en avtale om hva prisen din skal være per kwh for en viss periode. Som kjøper vil du også forplikte deg til en bindingstid for fastprisavtalen. Bindingstid på et år er vanlig, men bindingstid fra 3 måneder til 5 år er tilgjengelige i markedet.

For det meste er det vanlig at fastprisen ligger litt over den gjennomsnittlige spotprisen. Da betyr det at du betaler mer for strømmen enn du ville gjort med en spotprisavtale, og strømleverandøren din tjener penger. Dersom spotprisen går over fastprisen i avtalen din betyr det at strømleverandøren din taper penger på å måtte selge deg billig strøm under markedspris.

Uansett om du har fastpris eller spotpris vil strømregningen din alltid variere fra måned til måned. Dette er fordi forbruket ditt ikke vil være det samme hver måned. Svingningene i strømregningen din vil likevel være mindre med en fastprisavtale. Dette er særlig tilfelle på vinterhalvåret når spotprisen ofte er høyere enn på sommerhalvåret.

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet (øre:kWh), etter kontraktstype

Kilde: SSB

Ofte stilte spørsmål om fastpris på strøm

 • Betyr fastpris at jeg må betale det samme hver måned? Nei, det er viktig å huske på at fastpris bare virker inn på prisnivået av strømmen din. Det vil ikke ha innvirkning på hvor mye du bruker. Strømregningen din vil derfor variere alt etter hvor mye strøm du bruker, men med fastpris vil du alltid betale det samme per kwh.
 • Er fastpris dyrere enn spotpris? Ja, generelt sett vil du måtte betale mer for strømmen din dersom du velger fastpris, selv om det finnes noen få unntak for dette. Et av disse unntakene var perioden 2016-2018 da strømleverandørene ikke forutså de store prisstigningene, og kundene deres endte opp med billig strøm under markedspris.
 • Hvorfor velger folk fastprisavtaler? Fastprisavtaler er et produkt som er tilpasset de som ønsker mer forutsigbarhet i økonomien sin. Med fastpris på strøm kan du bedre planlegge utgiftene dine fremover. I tillegg kan du sikre deg mot de vanlige svingningene i markedet, og ekstreme prisstigninger dersom dette skulle skje.
 • Hvorfor har fastprisavtaler bindingstid? Når strømleverandøren din inngår en fastprisavtale binder de seg til å levere strøm til den avtalte prisen så lenge avtalen gjelder. Dette gjelder selv om prisene går sterkt opp, og leverandøren må selge deg billig strøm med tap. Fastprisavtalen er en gjensidig avtale, og strømleverandøren vil derfor forvente at du også binder deg i den samme perioden, slik at de kan nyte fordelene dersom prisutviklingen går i deres favør.
 • Kan jeg avslutte en fastprisavtale før slutten av bindingstiden?    Ja, men da må du i mange tilfeller regne med å måtte betale et gebyr. Det varierer mye hvor stort dette gebyret er, så det lønner seg å sjekke dette før man inngår en fastprisavtale.

Fastpris handler om forutsigbarhet

Du kjøper i ikke strøm med fastpris først og fremst for å spare penger på strømregningen. I lengden betaler du nemlig mindre dersom du kjøper strøm til spotpris. Dette er helt naturlig. Når du kjøper strøm til fastpris fra strømleverandøren får du nemlig i realiteten to forskjellige tjenester.

For det første får du selve strømmen, som alltid selges til spotpris i markedet. I tillegg får du en garanti for at strømprisen din vil koste like mye gjennom hele avtalen uansett hvor mye leverandøren din må betale for den i markedet. Dette betyr at strømleverandøren din tar på seg risikoen for eventuelle tap dersom spotprisen går over fastprisen din.

Det er på grunn av risikoene leverandøren tar på seg når den inngår kontrakt med deg at de også er nødt til å ta mer betalt for fastprisavtaler. I bytte mot en noe høyere strømpris får du forutsigbarhet i økonomien din, og sikrer deg mot eventuelle prishopp i strømmarkedet som kan forekomme av uforutsette grunner.

Fast pris betyr ikke lik strømregning hver måned

Det har hendt at folk har misforstått begrepet fastpris for det å betale det samme beløpet hver måned, men slik er det altså ikke. Med fastpris betaler du fortsatt for hver kwh du bruker, så du vil derfor som regel alltid se forskjeller i regningen fra måned til måned. Det er prisen per kwh som er fast.

For det fleste betyr dette for eksempel at de får høyere strømregninger i vintermånedene enn det de har i sommermånedene. Likevel vil forskjellene her være mindre enn hos de som har lignende forbruksmønster, og som bruker spotpris. Forskjellen her vil være hvor mye mer man betaler om vinteren, som jo ofte er den tiden spotprisen er høyest.

Fastpris er ikke alltid dyrest

Når du bestiller fastprisavtale med strømleverandøren din gjør strømleverandøren din sine beregninger på hva de tror strømprisene kommer til å ligge på over de neste månedene, og hvordan forbruket ditt antas å fordeles utover året. De gir deg så en fast pris basert på dette.

Som oftest vil strømleverandørene selvfølgelig sikre seg for at fastprisen har god feilmargin, slik at de slipper å gå med tap, men selv kloke hoder kan ta feil, og uforutsette ting kan skje som driver strømprisen uventet opp, og da kan de med fastpris faktisk ende opp med å komme bedre utav det enn kunder som kjøper strøm til spotpris.

Et historisk eksempel på dette er tidsperioden 2016-2018 da de som hadde fastprisavtaler var heldige å kunne nyte billig strøm under markedsprisen på bekostning av profitten til strømleverandørene sine. Dette skjedde etter at strømleverandørene ikke greide å forutse den drastiske prisøkningen tidlig i 2016. (se tabell under)

Det finnes mange usikkerhetsmomenter som det kan være vanskelig for strømselskapene å forutsi når de estimerer de fremtidige strømprisene for en fastprisavtale. For eksempel kan man oppleve mangel av regn, eller en ekstremt kald vinter, som kan ha stor innvirkning på strømprisen. I tillegg påvirkes også norske strømpriser til en viss grad av prisen på andre råvarer i energimarkedet, slik som olje, gass eller kull.

Fastprisavtaler mot spot og variabel

Kilde: SSB

Bindingstid i fastprisavtaler

Til forskjell fra andre strømavtaler i det norske markedet kommer fastprisavtaler vanligvis alltid med bindingstid. Strømleverandøren tar på seg risiko når de binder seg til å selge  deg strøm til en fastsatt pris uansett hvor mye de betaler for den. Det sier seg nesten selv at de da ønsker en tilsvarende forpliktelse fra kundene sine. Denne forpliktelsen gjør du i form av bindingstid.

Bindingstiden betyr ikke at man ikke kan bytte strømleverandør, men det betyr at man vanligvis må betale et gebyr dersom man ønsker å bytte strømleverandøren sin før bindingstiden er over. Når du vurderer fastprisavtaler er det derfor viktig å vurdere hvor lang bindingstiden er, og hvor stort gebyret er dersom du bestemmer deg for å avslutte avtalen tidligere enn planlagt.

Fordeler med fastpris på strøm

 • Du får god forutsigbarhet med full kontroll over regningene dine
 • Helgardering mot store prisøkninger
 • Du betaler fortsatt den avtalte prisen på lange og kalde vintre, selv om den ligger under spotprisen

Ulemper med fastpris på strøm

 • Kraftleverandøren kompenserer for risikoen de tar på seg ved å ta seg god margin, som i de fleste tilfeller gjør at du får dyrere strøm med fastpris
 • Kommer med bindingstid. Du må betale dersom du ønsker å skifte til en annen avtale i løpet av bindingstiden.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag

  Fyll inn dine opplysninger og klikk på knappen.
  Vi sammenligner de beste og billigste strømavtalene og finner den beste til deg!  • Strømdeals gir deg markedets beste avtale på strøm.


   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

    Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".    • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD     Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

    TILBAKE
    Gå videre

    Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

      Få tilbud på bedre strømavtale