Slik finner den billigste strømprisen i Hamar akkurat nå

Folk på Hamar som ønsker å redusere strømutgiftene sine har ingen grunn til å utsette lenger. Anbudstjenesten strømdeals.no gjør det lekende lett å identifisere de forskjellige tilbudene som er tilgjengelige på Hamar, samtidig som det også hjelper deg med å spare tid ved å sortere de mest relevante avtalene for deg.

Anbudstjenesten koster ingen ting for deg som strømkunde. Den er også helt uforpliktende. Dersom du er klar for å komme i gang med bytte av strømleverandør er alt du trenger å gjøre å fylle ut skjemaet vårt så. Så håndterer vi resten, og vil kontakte deg med flere tilbud å vurdere innen få dager.

Vi setter kraftleverandørene opp mot hverandre

Strømleverandører på Hamar har mange konkurrenter. Dette hjelper til å drive prisene nedover. Når du bruker Strømdeals.no til å finne tilbud er strømleverandørene fullt klar over at de konkurrerer med alle de andre samarbeidspartnerne våre om å få deg som kunde. Dette fører til at de som regel strekker seg enda litt lenger, og noen ganger til og med gir deg eksklusive tilbud som de ikke averterer andre steder.

Uten kostnader. Uten forpliktelser.

For strømleverandører koster det å finne ut hvem som er interessert i tjenestene deres. Vi gir dem direkte tilgang til potensielle kunder som er interesserte i produktene de selger, og dette gjør vi mot betaling. Dette betyr at vi har råd til å hjelpe strømkunder helt gratis og uten forpliktelser.

Om norske Strømregioner

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). De forskjellige strømregionene har litt forskjellige priser. Et par typiske tendenser i markedet er at de har særlig billig strøm nord, der mange er fritatt fra merverdiavgift og elavgift, og at det er billigere nettleie i sør og øst der utgiftene med nettet fordeles på mange brukere.

Strøm i Hamar betjenes av Norges største nettselskap

Strømnettet på hamar betjenes av Elvia, som etter sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett ble i 2020 norges største nettselskap med hele 900.000 kunder. Det at  betyr at kostnadene med drift og vedlikehold av nettet nå kan fordeles på enda flere kunder, som forventes å bidra til lavere nettleie på lang sikt.

Det er staten, gjennom NVE, som legger retningslinjene for driften til Elvia. Nettselskapet må blant annet holde seg innenfor de gitte rammene for hvor mye bedriften har lov til å tjene i nettleie fra kundene sine. Dersom du er interessert i å finne ut mer om nettleie, avgifter og hvordannElvia og andre norske nettselskaper reguleres kan du finne mer informasjon om dette på nettsidene til NVE.

Avtaler etter dine behov

Forbrukerrådet har gått ut med statistikker som viser at avtaler basert på spotpris er klart billigere enn andre typer avtaler over tid for de aller fleste. Dette er fakta som ingen bestrider. Samtidig betyr spotpris at du har lite forutsigbarhet og må tåle store svingninger i strømprisen.

Det er derfor viktig å ta i betraktning at pris ikke er alt, og at noen kunder faktisk har andre behov som for noen faktisk kan være like viktige eller viktigere for dem enn det å få den laveste prisen.

Ett klassisk eksempel på dette er kunder som ønsker mer stabilitet enn det de kan få med en spotprisavtale, og som dermed foretrekker en fastprisavtale der de betaler den samme prisen per kilowattime så lenge som avtalen varer. Fastprisavtaler er dyrere, men lar deg slippe prissvingninger ettersom strømleverandøren din tar på seg risikoen for prissvingninger.

Resultatet er at du som strømkunde en men stabil strømpris som gir mer stabilitet og forutsigbarhet i den personlige økonomien din. Dette er så viktig for mange at de er mer enn villige til å betale høyere priser og binde seg til avtalens varighet.

Variabelpris er en annen avtaletype som faller et sted mellom spotpris og fastpris. Denne avtaletypen kjennetegnes av at den gir noe mer forutsigbarhet i og med at man beholder den samme strømprisen i to uker om gangen. Samtidig er dette en avtale der man kan nyte godt av de  lavere prisene på sommerhalvåret, og som vanligvis ikke har bindingstid, slik at du når som helst kan bytte til en annen avtale.

Ved hjelp av tjenesten ti Strømdeals.no du lettere kunne identifisere de avtalene som er tilgjengelige på Hamar, og som passer for deg. For mange vil dette bety innsparelser på tusenvis av kroner. For å komme i gang med de uforpliktende og gratis tjenestene er det nok å fylle ut skjemaet, så håndterer vi resten og gir deg beskjed så snart vi har resultater.

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv bryet med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigst strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både strøm og nettleie på samme faktura