det norske strømnettet
Om strøm

Norske Strømregioner

Strømnettet i Norge er delt inn i 5 forskjellige regioner. Her forklarer vi hvordan det fungerer

Det norske strømnettet

Strømnettet i Norge er delt inn i 5 forskjellige regioner. Disse regionene er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). Strøm flyter mellom disse regionene til der den trengs. Samtidig er det norske strømnettet også tilkoblet strømnettene til nabolandene våre slik at vi kan handle strøm med nabolandene våre.

Strømregioner i Norge

Kraftflyt – hvorfor vi importerer strøm når vi har mer enn vi trenger

Nordisk kraftflyt

Kilde: Statnett.no

Generelt sett er nesten alt strøm i Norge produsert fra fornybare energikilder, men dette betyr ikke at strømprisen vår ikke påvirkes av prisen til konvensjonelle energikilder. Dette er fordi disse svingningene påvirker prisene på NordPool kraftbørsen. Gjennom denne kraftbørsen er vi tilkoblet våre naboland.

Norge er en netto eksportør av strøm. Faktisk er rundt 95% av vår krafthandel med utlandet eksport, men det betyr at vi altså også importerer rundt 5%. Dette høres kanskje litt rart ut ettersom vi produserer så mye mer enn vi trenger selv, men det er ganske naturlig, og det er en god ting for prisene i den lokale strømregionen din.

I praksis betyr denne handelsbalansen, eller kraftflyten, at norske vannkraftprodusenter, som lett kan justere kraftproduksjonen opp eller ned, eksporterer strøm til bra priser når strømmen er dyr i våre naboland.

Samtidig reduseres kapasiteten i Norge i de tider når det er overproduksjon i utlandet og vi kan importere billig overskuddskraft fra solkraft, kjernekraft eller lignende typer kraft der produksjonen ikke så lett kan justeres.

På grunn av at Norsk produksjon for det meste domineres av vannkraft, som kan lagres og selges når prisene går opp i Europa, virker denne kraftflyten sterkt i vår favør. Den betyr at norske kraftprodusenter kan tjene mer penger. Samtidig bidrar det også til å gi norske forbrukere ekstra billig strøm i forhold til andre land i Europa dersom man ser bort fra hva vi betaler i nettleie og statlige avgifter.

Strømmen er kanskje ikke billigst der du tror

Det kan variere noe hvor mye strømmen koster i de forskjellige regionene. Tradisjonelt er prisene relativt like i regionene Øst-Norge og Nord-Norge. Midt-Norge regionen er ofte litt dyrere. Sør-Norge regionen er ofte den som har den billigste strømmen.

Prisen på selve strømmen kan variere noe, men det som har størst utslag på den enkelte husstand sin strømregning er i mange tilfeller nettleien. Nettleien er sammensatt av et fastledd og et energiledd, der fastleddet blant annet er beregnet til å betale for vedlikehold og drift, mens energileddet fanger opp energitap i nettet og andre påvirkbare kostnader.

Dyrere der produksjonen er størst?

oversikt over nettleie priser

Kilde: Enerwe.no

Når utgiftene for drift og vedlikehold av nettet fordeles på en større del av befolkningen betyr dette at nettleien den enkelte må betale blir mindre. Dette fører til en litt rar effekt der de som bor i områder med stor kraftproduksjon ender opp med å betale mer for strømmen enn de for eksempel gjør i Oslo der man har lite produksjon.

Fritak for avgifter I Nordland, Troms og Finnmark

Nordland, Troms og Finnmark blant de stedene i landet med minst befolkningstetthet. Samtidig ender de opp med billigere strøm enn de fleste andre steder i landet. Dette kommer av at de har blitt fritatt fra flere avgifter. I Nordland, Troms og Finnmark er de fritatt fra å måtte betale merverdiavgift på strømmen sin. I tillegg er det også fritak for elavgift i Finnmark og deler av Troms.

Hva som påvirker strømprisen

Strømnettet kan ikke lagre elektrisiteten som produseres. Den er en slags ekstrem ferskvare sm må forbrukes det samme øyeblikket som den produseres. Strømprisen er derfor veldig sensitiv overfor forandringer i markedssituasjonen.

Viktige faktorer som påvirker strømprisen innenlands er:

 • Forandringer i skatter og avgifter
 • Justeringer i nettleien
 • Tilgang på vann i magasinene
 • Midlertidige brudd i strømnettet
 • Flaskehalser i strømforsyningen/strømnettet
 • Forbedringer i kvaliteten på deler av strømnettet
 • Vær og temperatur som fører til høyere energibruk
 • Uventede avbrudd i produksjon fra kraftverk

Norge er tilkoblet Norden, Tyskland, Storbritannia og på Baltikum gjennom kraftbørsen NordPool. I tillegg er det derfor også mange faktorer i utlandet som har innvirkning på prisene på NordPool, og som derfor påvirker strømprisene i Norge.

Viktige faktorer i utlandet som påvirker de norske strømprisene er:

 • Eventuelle endringer i avtaler for salg av norsk strøm til utlandet
 • Råvarepriser på kull, olje og gass som brukes til kraftproduksjon andre steder i Europa
 • CO2-kvoter som begrenser lønnsomheten på fossilt brennstoff
 • Vær og temperatur som fører til høyere energibruk i utlandet
 • Værtyper som fører til høyere produksjon av andre fornybare energikilder
 • Avbrudd i produksjon fra kjernekraftverk
 • Avbrudd i eller forbedring av kapasiteten til internasjonale transmisjonskabler

 

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale