Reduser strømregningen – finn billigere strøm i Tønsberg

Strømmen blir billigere, men samtidig betaler mange av strømkundene i Tønsberg fortsatt dyrt for strømmen sin. Dette er til tross for at mange av de over 400 forskjellige strømavtalene som har dukket opp i markedet i løpet av de siste årene også er tilgjengelige for kunder i Tønsberg.

Å bytte strømleverandør er lettere enn folk tror

Det er egentlig lett å bytte strømleverandør. Det aller meste av prosessen håndteres faktisk av av den nye strømleverandøren som du bytter til. Det vanskeligste, og mest tidkrevende  er kanskje å velge rett strømavtale blant alle de forskjellige tilbudene som finnes.

For å gjøre det lettere og mindre tidkrevende for strømkunder å finne og bytte til en en bedre strømavtale med billigere strøm har Strømdeals.no introdusert en gratis anbudstjeneste som nå også er tilgjengelig for alle strømkunder i Tønsberg.

Anbudstjenesten er helt gratis å bruke og det er ingen forpliktelser forbundet med tjenesten, som også er veldig lettvint å bruke. Kom i gang med å finne en billigere strømleverandør ved å fylle ut et enkelt skjema, så håndterer vi resten. Vi kontakter deg innen kort tid med relevante tilbud fra billige strømleverandører som er tilgjengelige i Tønsberg.

Kjøpers marked for strømavtaler i Tønsberg

Antallet strømleverandører i Tønsberg er i stadig vekst. Samtidig er antallet strømkunder relativt konstant. Denne markedssituasjonen er til stor fordel for strømforbrukerne. Strømleverandørene er klar over at de konkurrerer om en begrenset mengde strømkunder, og er som regel villige til å gi ekstra gode vilkår dersom man vet hvordan dette gjøres.

Når strømleverandørene blir kontaktet med potensielle kunder fra Strømdeals.no sørger vi for at de er fullt klar over at du som kunde også får tilbud fra konkurrenter. Slik legger vi ekstra press på dem slik at strømleverandørene strekker seg litt ekstra. Resultatet er i mange tilfeller at man kan få spesialtilbud som ellers ikke publiseres.

Ingenting å betale, ingen forpliktelser

Tjenesten til Strømdeals.no er gratis for strømkunder. Som bruker av tjenesten vår har du heller ingen forpliktelser. Etter at du har fått respons i form av tilbud fra strømleverandører står du fortsatt helt fritt til å akseptere eller avslå disse.

Om norske Strømregioner

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). De forskjellige strømregionene har litt forskjellige priser. Et par typiske tendenser i markedet er at de har særlig billig strøm nord, der mange er fritatt fra merverdiavgift og elavgift, og at det er billigere nettleie i sør og øst der utgiftene med nettet fordeles på mange brukere.

Nettleie og nettselskap

Det er Skagerak Nett AS som har konsesjonen for drift, utbygging og vedlikehold av strømnettet i Tønsberg. Eieren av strømledningen som kommer inn til boligen din er derfor Skagerak Nett AS. Det er også dette selskapet som har ansvaret for vedlikehold, utbygging og drift av nettet i Tønsberg, og du betaler derfor nettleie til dette selskapet som ditt bidrag til vedlikehold og drift av nettet der du bor.

NVE regulerer alle nettselskapene i Norge, og har gitt nettselskapene klare rammer som blant annet begrenser hvor mye de kan tjene på nettleie fra strømkundene sine. På nettsidene til NVE finner du mer informasjon om nettleie, avgifter og hvordan NVE regulerer norske nettselskaper.

Billigere strøm med spotpris

Dersom billigst mulig strøm på lang sikt er det viktigste for deg anbefaler Forbrukerrådet avtaler som følger spotprisen på strømbørsen NordPool. Ulempen med denne typen avtale er selvfølgelig at man opplever store prissvingninger.

Fastpris gir mer forutsigbarhet

En fastprisavtale kan være en god løsning for de som trenger forutsigbarhet i strømprisen sin. Med fastpris forblir prisen den samme gjennom hele avtalen uansett prissvingninger i markedet, selv når strømprisen skyter i været om vinteren. Siden disse avtalene innebærer høy risiko for strømleverandørene er disse avtalene også en del dyrere, og kommer med bindingstid.

Til tross for høyere priser og bindingstid er fastprisavtaler likevel populære blant strømkunder som ønsker å unngå store prissvingninger, og som trenger forutsigbarhet i økonomien sin.

Variabelpris gir en kombinasjon av fleksibilitet og forutsigbarhet

Med variabelpris beholder du  den samme strømprisen 2 uker om gangen. Dette betyr at du har mye mer forutsigbarhet enn med spotpris. Samtidig kan du også nyte godt av de lavere prisene på sommerhalvåret. Variabelpris-avtaler har vanligvis heller ikke bindingstid. Prismessig ligger variabelpris-avtaler et sted mellom spotpris og fastpris.

Ditt neste steg for å redusere strømregningen din

De ovenfor nevnte avtaletypene representerer hovedkategoriene det er vanlig å dele strømavtaler inn i. Man finner et utall variasjoner for hver av disse avtaletypene. Med Strømdeals.no finner du lettere frem til de avtalene som passer ‘for deg, og som er tilgjengelige i Tønsberg.

 

Utfylling av skjemaet er lett og tar kun få minutter. Tjenesten koster ingenting og er helt uforpliktende. Vi tar oss av resten, slik at alt du trenger å gjøre er å glede deg til å motta resultatet!.

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv bryet med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigst strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både strøm og nettleie på samme faktura