Dyr Strøm? Få er klar over hvor lett det er å redusere strømregningen sin i Stjørdal

Stadig billigere produksjon av strøm ser ut til å være en ny trend. De siste årene har vi sett perioder med stadig nye rekorder for laveste strømpris, men i 2020 ble en ny rekord slått da strømprisen fra strømprodusentene faktisk ble negativ. Med andre ord betalte strømprodusentene for å bli kvitt strømmen sin.Samtidig har bare et fåtall av strømforbrukerne i Stjørdal så langt inngått strømavtaler som lar dem nyte godt av de historisk lave prisene når de inntreffer. Hvorfor så få i Stjørdal har valgt å benytte seg av mulighetene de har til å finne billigere strøm er uklart, men det kan ha med å gjøre at det å bytte strømavtale lenge har blitt sett på som vanskelig og tungvint.

Egentlig lett å bytte strømleverandør

Teknisk sett er det å skifte strømleverandør relativt rett fram, men de over 400 forskjellige avtalene man har å velge mellom i det norske strømmarkedet betyr at det kan bli vanskelig å velge. Dersom man skal gjøre et informert valg kan man fort ende opp med å bruke timesvis PÅ å finne avtaler som kan passe, og det er før man har begynt å gå inn i detaljene.

For at strømforbrukere skal slippe å bruke for mye tid på noe som egentlig er enkelt har Strømdeals.no introdusert en anbudstjeneste som nå er tilgjengelig for alle strømkunder i Stjørdal og omegn. Anbudstjenesten gjør det mye lettere og mindre tidkrevende for strømkunder å finne billig strøm og en avtale som er bedre tilpasset dine individuelle behov.

For strømkunder er anbudstjenesten gratis og helt uforpliktende. Den er også veldig lettvint å bruke. For å komme i gang med å finne en billigere strømleverandør er det nok å fylle ut skjemaet vårt, så håndterer vi resten. Så snart du har fylt ut skjemaet kontakter vi deg innen kort tid med relevante tilbud fra flere billige strømleverandører som er tilgjengelige i Stjørdal.

Når strømleverandørene konkurrerer vinner kundene

Antallet strømleverandører og strømavtaler som er tilgjengelige for innbyggere i Stjørdal  øker stadig. Samtidig er antallet strømkunder i Stjørdal og omegn relativt konstant. Dette er en markedsdynamikk som helt klart resulterer i kjøpers marked, og store fordeler for de strømforbrukerne som benytter seg av dem.

En særlig effektiv måte å dra fordel av den nåværende konkurransesituasjonen på er ved å bruke Strømdeals.no. Når strømleverandørene får henvendelser fra Strømdeals vet de at du som kunde kommer til å også få tilbud fra konkurrerende strømleverandører. Dette legger ekstra press på dem, og fører ofte til at strømleverandørene strekker seg litt ekstra for å gi deg attraktive tilbud.

Pris: Gratis!

Det koster ofte penger å spare penger, men dette er ikke tilfelle med Strømdeals. Tjenesten er nemlig helt gratis for strømkunder. Som strømkunde har du heller ingen forpliktelser når du bruker Strømdeals. Det er helt opp til deg om du velger å takke ja til et av tilbudene du mottar, som for mange betyr innsparinger på flere tusen kroner i året.

Om norske Strømregioner

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). De forskjellige strømregionene har litt forskjellige priser. Et par typiske tendenser i markedet er at de har særlig billig strøm nord, der mange er fritatt fra merverdiavgift og elavgift, og at det er billigere nettleie i sør og øst der utgiftene med nettet fordeles på mange brukere.

Nettleie og nettselskap

Strømnettet i Stjørdal betjenes av nettselskapet Tensio. Det betyr at det er Tensio som eier den strømledningen som kommer inn til boligen din. Tensio har ansvaret for vedlikehold, utbygging og drift av strømnettet i konsesjonsområdet som inkluderer Stjørdal.

 

Som strømkunde tilknyttet nettet til Tensio betaler du nettleie som ditt bidrag til vedlikehold og drift av nettet der du bor.  Det er NVE som regulerer driften til Tensio og alle de andre nettselskapene.

 

Alle nettselskapene i Norge opererer innenfor gitte rammer som de har blitt gitt av NVE. Disse rammene inkluderer blant annet klare begrensninger for hvor mye de kan tjene på nettleie fra strømkundene sine.

 

Når nettselskap tjener mer enn den tillatte rammen ett år må selskapet justere nettleien ned over tid at inntektene utjevnes og faller innenfor rammene. På nettsidene til NVE kan du finne mer informasjon om nettleie, avgifter og hvordan NVE regulerer Tensio og andre norske nettselskaper.

Spotpris for de som bare vil ha billig strøm

Noen ser seg om etter billig strøm. Andre ønsker mer forutsigbarhet i den personlige økonomien sin. Forbrukerrådet anbefaler avtaler som følger spotprisen på strømbørsen NordPool for de som hovedsaklig fokuserer på å oppnå billigst strøm på lang sikt. Men denne typen avtaler innebærer dramatiske prissvingninger so dette er ikke en løsning som passer for alle.

Fastpris for mer forutsigbarhet

For de som ønsker mer forutsigbarhet i strømprisene kan en fastprisavtale være en god løsning. Der låser du og strømselskapet inn en garantert strømpris for hele varigheten av avtalen. Prisen forblir den samme uansett prissvingninger i markedet. Dette kan være særlig fint å ha om vinteren når strømprisen skyter i været for de som har spotprisavtaler.

I og med at strømleverandørene tar på seg mye risiko i disse avtalene tar de seg også ekstra godt betalt. Disse avtalene er derfor generelt sett en del dyrere enn spotprisavtaler i lengden, selv om det faktisk har skjedd at strømselskapene har feilberegnet markedet, slik at de med fastprisavtaler endte opp med å betale under markedspris for strømmen sin.

I tillegg til å være dyrere krever fastprisavtaler også bindingstid. Til tross for dette er fastprisavtaler en populær avtaletype ettersom de forhindrer store prissvingninger, og hjelper strømkunder til å få mer forutsigbarhet i den økonomiske situasjonen sin.

Variabelpris for de som foretrekker en kombinasjon av pris og forutsigbarhet

Variabelpris-avtaler er en mellomting mellom spotpris og fastpris. Med variabelpris beholder du  den samme strømprisen 2 uker om gangen. Du har derfor mer forutsigbarhet enn med spotpris, men mindre enn med fastpris, samtidig som du kan nyte godt av lavere priser på sommerhalvåret. Variabelpris-avtaler har vanligvis heller ikke bindingstid.

Kom i gang med en bedre strømavtale

Det finnes et stort antall individuelle variasjoner av hver av disse avtaletypene. Hver av disse avtaletypene Innen hver av disse avtaletypene. Med Strømdeals.no vildu ettre kunne finne avtaler som er aktuelle for deg, og som er tilgjengelige i Stjørdal.

Hvor mye er noen tusenlapper spart på strømregninger hvert år verdt for deg? Det er fort gjort å fylle ut skjemaet, og tjenesten er uforpliktende og gratis. Vi tar oss av resten. Du kan glede deg til å se resultatet!.

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv bryet med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigst strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både strøm og nettleie på samme faktura