ofte stilte spørsmål om strøm
FAQ

Ofte Stilte Spørsmål vedrørende Strøm

Ofte Stilte Spørsmål om Strøm

Hvem tar hånd om bytte av strømleverandør?

Det er den nye strømleverandøren som håndterer bytte fra den gamle strømleverandøren. Dette inkluderer også kansellering av avtalen med den gamle leverandøren og informasjon til nettselskapet. Du vil få en endelig faktura med eventuelle utestående betalinger fra den gamle leverandøren.

Risikerer jeg å betale dobbelt for tjenesten i løpet av byttet?

Nei. Den nye leverandøren din vil kansellere avtalen din med den eksisterende leverandøren. De vil sette en klar byttedato slik at du ikke risikerer å belastes dobbelt.

Når blir den første betalingen til min nye leverandør?

Byttedatoen er den dagen din nye leverandør overtar. Når den første fakturaen kommer fra den nye leverandøren kommer an på vilkårene og betingelsene i avtalen din med den nye leverandøren.

Trenger man å kansellere AvtaleGiro ved bytte av strømleverandør?

Det kan være lurt å kansellere avtalegiro etter den siste betalingen til eksisterende strømleverandør for å forhindre at du blir belastet feil.

Blir det avbrudd i strømmen når jeg bytter strømleverandør?

Nei, det blir ikke avbrudd i strømmen når du bytter strømleverandør.

Hvorfor er spotprisen jeg betaler fra leverandøren min så mye høyere enn den som er listet på nettsidene til NordPool?

Prisene til NordPool tar bare i betraktning strømprisen ut i markedet. Som kunde må du også betale nettleie og statlige avgifter i tillegg til selve strømprisen.

Hvorfor er spotpris ofte billigere enn fastpris eller variabelpris?

Spotpris gir ofte billigere strøm enn med variabelpris og fastpris fordi strømleverandøren din ikke trenger å ta på seg risikoen med svingninger i strømprisen, og dermed kan holde marginene lavere.

Finnes det situasjoner der spotpris ikke er billigere?

Ja, for de fleste vil det lønne seg med spotpris, men det kan finnes visse unntak der man kommer bedre ut av det med fastpris. Et eksempel på dette kan for eksempel være dersom man har en dårlig isolert enebolig som man varmer opp med elektrisitet på vinterhalvåret når strømprisen er høy, men der man bruker forholdsmessig lite strøm resten av året når det er billig strøm på markedet.

Kan jeg risikere å komme dårligere ut av det med spotpris?

Dersom du har forholdsmessig mye større forbruk om vinteren når det er høy strømpris kan du i noen tilfeller komme bedre utav det med fast strømpris. En annen situasjon det du teoretisk sett kan komme bedre utav det med en fastprisavtale er dersom noe uventet skjer og spotprisen går mye over lengre tid etter at du har signert en fastprisavtale. Det går an å være heldig her, men vanligvis er påslaget til leverandøren din såpass høyt på en fastprisavtale at det skal mye til for at dette skjer.

Er alle spotpris avtaler like gode?

Nei, ikke alle avtaler som gir seg ut for å være spotprisavtaler er ekte spotprisavtaler. Det er viktig å her sjekke at du for eksempel får alle svingningene med i spotprisen. En versjon av spotpris som ikke egentlig er spotpris er en avtale der du betaler den høyeste timeprisen for hele døgnet. Ettersom det er stor forskjell mellom strømprisen gjennom døgnet er dette en avtale som vil gi deg en mye høyere regning enn dersom du betaler ekte spotpris med variasjon i prisen for hver time.

Hvor kan jeg finne en god spotprisavtale?

Strømdeals.no er en ressurs der du alltid kan finne en oppdatert oversikt over de beste tilgjengelige avtalene i markedet, og sammenligne disse for å finne ut hvilken avtale som passer for deg.

Hvorfor velger ikke alle spotpris?

Mennesker har ulike prioriterer, og noen mennesker prioriterer forutsigbarhet og stabilitet høyere enn billig strøm. Mange har også en lav toleranse for risiko, og er interesserte i å betale strømleverandøren sin noe ekstra for at de skal ta på seg risikoen for potensielle svingninger i markedet.

Hvordan måles strømregningen?

Strømforbruket måles i kilowatt timer (kWh). Det er denne energienheten leverandøren din bruker til å beregne strømregningen din. En kilowattime er den mengden energi som brukes av  et apparat som bruker 1000 watt, og som brukes i en time.

Hvor lang tid tar det å bytte strømleverandør?

Det tar omtrent tre uker før bytte av strømleverandør er utført etter at den nye leverandøren har mottatt alle de nødvendige opplysningene fra deg.

Trenger jeg å kontakte min nåværende strømleverandør?

Nei, den nye strømleverandøren vil ta seg av kontakten med den gamle leverandøren din, og kansellere den gamle avtalen din.

Trenger jeg å kansellere avtalegiro?

Den gamle strømleverandøren din vil sende en siste faktura til deg dersom det er utestående betalinger. Det kan være lurt å kansellere avtalegiro etter denne siste betalingen for å forsikre at du ikke blir belastet ved en feil.

Når begynner jeg å betale til den nye leverandøren?

Den gamle og den nye leverandøren din vil bli enige om en byttedato. Det er på denne datoen du begynner med å bli belastet i henhold til den nye avtalen. Når du faktisk får den første regningen fra den nye leverandøren din vil komme an på vilkårene og betingelsene i avtalen din.

Hva menes med spotpris på strøm?

Spotprisen på strøm er prisen på elektrisitet som skal leveres på et visst tidspunkt dagen etter.  beskrives enkelt som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. Spotpris beregnes basert på den faktiske prisen som strømmen selges for i markedet time for time.

Hvordan bestemmes spotprisen?

Spotprisen beregnes daglig for de neste 24 timene på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen er i konstant endring. Som forbruker av strømmen må du også betale et påslag på spotprisen, nettleie for levering av strømmen, og avgifter til staten.

Er variabel strømpris det samme som spotpris?

Nei. Variabel strømpris var lenge den vanligste formen for strømpris i Norge, og er fortsatt ganske vanlig. Variabel strømpris følger markedet til en viss grad, men en veldig viktig forskjell mellom spotpris og variabel strømpris er at leverandørene er forpliktet til å informere kundene sine minst to uker i forveien når dersom de gjør endringer i strømprisen. Variabel strømpris gir deg litt mindre svingninger i strømprisen, men ligger til gjengjeld på det jevne vel over spotprisen.

Hva menes med fast strømpris?

Når man har fastpris på strøm betyr det at man har inngått en avtale med strømleverandøren om å betale en fast strømpris hver måned uavhengig av hvordan prisene i markedet beveger seg. Fastpris blir dyrere enn spotpris fordi strømleverandøren tar på seg risikoen for svingninger i markedet, og derfor vil sikre seg mot tap dersom prisen skulle gå uventet opp.

Hva skjer når avtalen min utløper?

I mange tilfeller vil det være en del av avtalen du går med  på at du vil bli flyttet over til standardavtalen til strømleverandøren når avtalen din utløper. Det vil ofte vise seg at denne standardavtalen er en av de dyreste. Det er derfor en god ide å være oppmerksom på når avtalen utløper, og være klar med en ny avtale slik at man kan fortsette med å ha billig strøm.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale