Nettleie Norge
Strømregningen

Nettleie: Hvorfor må jeg betale dette?

Hva er nettleie på strøm?

Nettleie er et beløp på strømfakturaen din som betales videre til det selskapet som eier strømnettet i ditt område og overfører strøm du kjøper fra strømselskapene til din bolig.

Strømnettet i Norge

Når du kjøper strøm fra en strømleverandør må strømmen transporteres til det stedet du bruker den. Dette skjer ved hjelp av strømnettet. Dette strømnettet trenger vedlikehold og oppgraderinger. Alt dette håndteres av nettselskapene.

Høyere spenningsnivå gjør det mulig å transportere elektrisitet over store avstander med mindre tap. I Norge har vi derfor tre forskjellige nettnivåer med forskjellig spenning, for å levere strøm til forbrukere med minst mulig tap.

Transmisjonsnettet er det nettet som har høyest spenningsnivå, vanligvis på 300 til 420 kV, med noen linjer med spenning ned til 132 kV. Transmisjonsnettet, som kontrolleres av Statkraft driver de store høyspentlinjene som strekker seg over hele landet vårt. Det er også Statkraft som har ansvaret for koordinering av alle de norske nettene. Transmisjonsnettet administrerer også linjene til utlandet.

Det neste nivået er regionalnettet som har et spenningsnivå på 33 kV til 132 kV. Regionalnettene håndterer større områder og fylker, og kobler sammen transmisjonsnettet og de lokale distribusjonsnettene. Regionalnettene kan også levere strøm til bedrifter med behov for strøm med høyere spenningsnivå.

Distribusjonsnettene, med en spenning på opptil 22 kV er det laveste spenningsnivået som sørger for distribusjon til mindre sluttbrukere. Det er nettselskapene som utgjør distribusjonsnettene du som kunde i de fleste tilfeller vil ha et forhold til. I form av tjenestene de leverer til deg og nettleien du betaler til dem.

vedlikehold av Strømnettet

Hvem nettleien betales til

Som sluttbruker av strøm så er det nå i de fleste tilfeller mulig å betale nettleien til strømleverandøren din som en del av strømregningen. Dette gjøres for å forenkle ting for forbrukerne. Deretter viderebetaler strømleverandøren nettleien til det relevante nettselskapet som er ansvarlig for nettet der du bor, som igjen betaler en del av pengene til Statnett.

I Norge er det stor konkurranse blant leverandører av elektrisitet, men når det gjelder elektrisitetsnettet så er dette delt inn i konsesjoner der hvert område bare betjenes av ett nettselskap. Dette er en grei måte å drive et elektrisitetsnett på ettersom man tross alt bare trenger en linje inn til hvert hjem for å levere strøm.

Konsesjonene for hvem som har rett til å drifte nett forskjellige steder i landet utdeles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som også fastsetter den øvre grensen for hvor mye nettselskapene har lov til å tjene.

Nettleiekart Norge

Kilde: NVE

Om nettleien

Transport av strømmen fra kraftverket til boligen din skjer ved hjelp av infrastrukturen til kraftnettet. Dette er en infrastruktur som alle strømbruker deler på, og når du får strømmen din tilsendt gjennom nettet må du derfor betale for bruken din av denne infrastrukturen i form av nettleie. Nettleien hjelper nettselskapene med å vedlikeholde og drifte nettet til fordel for alle.

Når du betaler nettleie går dette til det nettselskapet som eier ledningene til og fra boligen din, men noe av betalingen din vil også brukes til å betale for nasjonale nettverk med høyere spenning, som transporterer strømmen din over store avstander.

Når du betaler nettleien din vil denne i hovedsak bestå av er fastledd, et variabelt ledd, og statlige avgifter. Det faste leddet forblir det samme uavhengig av forbruket ditt, mens det variable leddet og de statlige avgiftene kommer an på forbruket ditt.

Fastleddet i nettleien

I følge reglene som er satt for nettselskaper i Norge skal fastleddet dekke de kundespesifikke kostnadene med driften til nettselskapet. Dette inkluderer kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende. Det skal også dekke en andel av de andre faste driftskostnadene nettselskapet har.

Hvor mye man betaler i fastledd i nettleien kommer an på hvilket nettselskap man betjenes av, og hvilken hovedsikring du har. Desto høyere hovedsikring du har, desto mer må du betale i fastledd.

Det variable leddet i nettleien

Når strøm føres gjennom kraftnettet forsvinner alltid en del av strømmen i prosessen.Tapet i det norske strømnettet, fra kraftstasjon til forbruker, utgjør opp mot 10 prosent av produsert energimengde. Dette er forventede tap, som nettselskapet må ta ansvar for. Når du betaler det variable leddet ditt betaler du derfor blant annet for disse energitapene.

Det variable leddet beregnes som en del av den strømmen du kjøper. Dette er naturlig ettersom en av hovedoppgavene til det variable leddet er å betale for det nettapet som forekom under transporten av akkurat den strømmen du brukte. I tillegg kan det variable leddet også brukes til å for eksempel utføre oppgraderinger av nettet, slik at fremtidige tap av strøm fra nettet reduseres.

Elavgiften

Siden 1951 har vi betalt elavgift i Norge. Dette er en særavgift som inkluderes som en komponent i nettleien din. Elavgiften justeres kontinuerlig opp, og bidrar til milliarder i inntekter for staten hvert år. I 2020 var elavgiften 16,13 øre per kWh, med en redusert elavgift på 0,505 øre per kWh.

Den reduserte elavgiften gjelder for kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon, datasentre med uttak over 0,5 MW, skip i næring, produksjon av fjernvarme, og til produksjon eller omforming av energiprodukt. All næringsvirksomhet i deler av Troms og Finnmark fylke har også redusert elavgift.

Husstandene og den offentlige forvaltningen i Troms og Finnmark er fritatt fra å betale elavgift i det hele tatt. Dette er fordi elektrisitet ellers hadde blitt uforholdsmessig dyrt i disse fylkene. Andre sammenhenger der det er fullt fritak fra elavgiften inkluderer visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen, og framdrift av skinnegående transportmiddel.

Geografi

Store avstander og liten befolkningstetthet har mye å si for hvor mye nettleien din kommer på. Dette gjør at vi i Norge får noen rare utslag i strømprisene. For eksempel betaler man i mange av de områdene der det produseres mest strøm mer for strømmen enn det man gjør I Oslo-området der det omtrent ikke produseres strøm i det hele tatt.

I de nordlige delene av landet hadde geografien gjort nettleien så høy, at staten bestemte seg for å kutte i elavgiften for disse nordligste fylkene, noe som dermed gjør at disse fylkene nå har relativt billig strøm.

Regulering av nettleie og nettleverandører

Nettleverandører har monopol innen sine områder. Dette betyr at de ikke er konkurranseutsatt. I praksis kan nettselskapene selv bestemme hvilken pris de ønsker å sette på nettleien. Dette betyr likevel ikke at de har frie tøyler.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nemlig gitt nettselskapene klare og strenge retningslinjer for hvordan de kan ta seg betalt. Nettselskaper har et årlig inntektstak for inntekter fra nettleie som de må holde seg under. Dersom inntektene til nettselskapet overstiger inntektstaket må dette utjevnes over tid.

Ofte stilte spørsmål om nettleie

 • Kan jeg bytte nettleverandør? Du kan ikke selv velge hvem du ønsker som nettleverandør. Dette er fordi markedet for strømnett er et monopol, med én leverandør innenfor hvert geografiske område.
 • Hvem bestemmer hvor mye jeg må betale i nettleie? Det er nettleverandøren din som til enhver tid setter prisen på nettleie der du bor, men prisen må settes i forhold til pristaket som er satt av NVE.
 • Hva gjør jeg dersom jeg er misfornøyd med nettselskapet mitt? Dersom det er et problem med nettselskapet ditt kan du levere inn en klage på sidene til NVE.
 • Må jeg betale nettleie dersom jeg er plusskunde? Alle som er tilknyttet nettet må betale nettleie. Plusskunder kjøper også vanligvis strøm fra nettet i likhet med andre kunder. Det som er litt forskjellig for plusskunder er at disse i noen tilfeller selger overskuddsenergi inn til nettet. I disse tilfellene kan det faktisk hende at du mottar en betaling fra nettselskapet ditt. Dette er fordi strømmen du sender inn på nettet også bidrar til å redusere strømtap fra nettet.
 • Hvorfor er det så store variasjoner i nettleie fra sted til sted? Drift, utbygging og vedlikehold av kraftnett kan ha svært forskjellig vanskelighetsgrad forskjellige steder i landet. Dette kan føre til forskjell i prisene på nettleien. I tillegg vil antallet innbyggere som nettleien kan fordeles på, samt hvor store avstander det er mellom disse, ha en innvirkning på nettleien.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale