beste strømavtale
Om strøm

Hva påvirker strømprisene?

Strømprisen varierer fra time til time og fra dag til dag. Hva vi må betale for strømmen vi bruker bestemmes av Nord Pool, og det kan virke litt rart at strømprisen kan variere hele tiden. Strømprisene er ofte et hett tema, og de fleste ønsker naturlig nok å betale minst mulig for et produkt man ikke kan klare seg uten.

Strømprisene påvirkes av flere faktorer, og det kan være vanskelig å følge med. Hvorfor svinger prisene hel tiden? Hvorfor kan vi ikke forholde oss til en mer fastsatt strømpris? I denne artikkelen skal vi se nærmere på alle faktorene som påvirker hva du må betale for strømmen.

Været er en sentral faktor

Været har utrolig mye å si for strømprisen. Dette er fordi 90 % av den norske strømproduksjonen er basert på været. Når det for eksempel regner lite, vil det kreve mye mer å produsere strøm. Det er fordi lite regn gir lite vann i strømmagasinene. Jo tyngre det er å produsere strøm, jo dyrere blir strømmen for oss forbrukere. Mye vind er også avgjørende for å kunne holde strømprisene nede.

Om vinteren vil prisene øke fordi det er kaldt og tørt ute, og generelt lite regn. Historisk er prisene dyrest om vinteren fordi det er da vi bruker mest strøm. Dette tar oss med til en annen viktig faktor, nemlig tilbud og etterspørsel. I Norge går 60-80 % av strømforbruket til oppvarming om vinteren. Dette krever mye strøm, og høyt forbruk kombinert med lite vann sender strømprisene i været.

Tilbud og etterspørsel

Alt styres av tilbud og etterspørsel, og det gjelder også i aller høyeste grad hva vi må betale for strømmen. Er etterspørselen høy, vil strømmen bli dyrere og motsatt om etterspørselen er lav. Dette er også mye av forklaringen på hvorfor strømprisen kan variere i løpet av en dag. Det er fordi etterspørselen naturlig nok varierer veldig i løpet av døgnet. Den er som regel høyest om morgenen og kvelden når alle skal lage mat, dusje og se på TV, og lav om formiddagen når de fleste er på jobb.

Er forbruket i Norge høyere enn hva vi selv klarer å produsere, må vi importere strøm fra utlandet. Import øker strømprisene fordi det er mer krevende å importere strøm, pluss at strømprisene da blir styrt av et større marked. Det er ofte det som skjer om vinteren, når det er kaldt og tørt. Siden vi må bruke mye strøm for å holde oss varme, øker forbruket radikalt når temperaturene synker.

Gass, kull og kvoter

Generelt kjenner ikke strømmen til landegrenser. Selv om Norge produserer en del strøm selv, er vi en del av det europeiske strømmarkedet og derfor blir strømprisen påvirket av hva som skjer på kontinentet. Selv om Norge produserer mye strøm på fornybar energi, er ikke dette situasjonen ute i Europa. På resten av kontinentet vil derfor prisen på gass, kull og generelt CO2-kvoter påvirke strømprisen. Det er fordi kull og gass er en råvare som må kjøpes inn av produsentene.

Den siste tiden har prisen på gass steget veldig, grunnet et ustabilt marked, og dette har bidratt med å sende strømprisene i været. Dette merkes godt for norske strømforbrukere.

En annen faktor når det kommer til bruk av ikke-fornybare energikilder er at det forurenser klimaet, og derfor skal strøm produsert av ikke-fornybare energikilder gå under CO2-kvoter. Formålet med disse kvotene er at de skal dekke opp for den forurensningen som denne strømproduksjonen fører til. Disse kvotene blir styrt av egne markeder. Prisen på CO2-kvoter har steget voldsomt de siste årene, blant annet fordi verden ønsker en utfasing.

Elektrifisering

For å trekke tråden videre fra dyrere CO2-kvoter er det slik at planene om det grønne skiftet påvirker strømproduksjonen. Verden har et høyere ønske om å bruke mer fornybare energikilder, men dette krever en omlegging som koster en del penger. Under denne omleggingen og omstillingen vil prisene på strøm stige.

I 2012 innførte Norge og Sverige, for eksempel, ordningen med såkalte elsertifikater. Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi. Prisene på dette vil variere ettersom de omsettes i markedet, og tilbud og etterspørsel igjen blir en faktor.

Ekstraordinære faktorer

De overnevnte faktorene har blitt vanlige faktorer i strømmarkedet. Det er slik at ekstraordinære faktorer også kan inntreffe, og påvirke strømprisen ved å gjøre strømmarkedet ustabilt. I Norge har prisen på strøm de siste månedene vært rekordhøye, såpass høye at staten har måtte gå inn med kompensjon. Våre naboland, Sverige og Danmark har også merket endringene i strømprisene.

Ekstraordinære faktorer er blant annet krig, og per dags dato er det Ukrainakrisen som har gitt dyre ringvirkninger. Krisen foregår mellom Ukraina og Russland, og Russland er en storprodusent av den gassen strømmarkedet har vært avhengig av. Krisen har blant annet ført til boikotter, noe som har sendt prisen på gass rett til værs. Dette har gjort det vanskeligere å få tak i nok gass, og mye vanskeligere å produsere strøm.

Finn beste og billigste strømavtale til ditt bruk!

Gratis og uforpliktende tjeneste

 • Privat
 • Bedrift
 • Borettslag
  1. Beskriv ditt behov

   Ved hjeip av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter

  2. Få tilbud fra flere selskaper

   Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet

  3. Velg det beste tilbudet

   Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest muling pris

  Gå videre


  • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD   Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   Dette valget gjelder kun om du ønsker tilbud på strøm for hele borettslaget med 15 enheter eller mer. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".   • FÅ UFORPLIKTENDE TILBUD    Vår rådgiver sammenligner de biligste og beste strømavtalene og presenterer topp 3 for deg over en telefonsamtale.

   TILBAKE
   Gå videre

   Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.

     Få tilbud på bedre strømavtale