Gjøviks billigste strøm finner du slik

De siste årene har strømprisene gått stadig nedover.

Prisen på strømmen har blitt billigere, men i mange tilfeller er det strømleverandører som nyter godt av de billige strømprisene, mens kundene deres betaler mer eller mindre det samme.

Heldigvis finnes det i dag også en rekke strømleverandører som er mer enn villige til å gi bort mer av profitten sin i bytte mot fornøyde kunder. Mange av disse strømleverandørene er tilgjengelige for strømkunder i Gjøvik, og populariteten deres øker stadig. Det er nå også mye lettere enn før å finne bedre og billigere strømleverandør gjennom tjenestene til Strømdeals.no.

Lettvint billig strøm

Det er den nye strømleverandøren som tar seg av det meste i forbindelse med bytting av strømleverandør. Dette gjør prosessen med bytte av leverandør veldig lettvint for strømkundene. På grunn av at prosessen nå er så lettvint gjenstår valg av strømleverandør faktisk som noe av det vanskeligste og mest tidkrevende ved skifte av strømleverandør, men selv her har ting blitt mye lettere grunnet anbudstjenester som for eksempel Strømdeals.no.

Drakamp om strømkundene i Gjøvik

Dersom du har blitt kontaktet av mer enn en strømleverandør i løpet av de siste par månedene er du ikke alene. Konkurransen om kundene har tatt seg opp betraktelig i det siste, og dette har resultert i introduksjonen av mange nye og interessante avtaler som gir billigere strøm, mer fleksibilitet og bedre forutsigbarhet for kunder i Gjøvik.

Strømdeals.no bidrar til å skjerpe konkurransen i markedet. Denne anbudstjenesten gjør det lekende lett å finne gode strømavtaler, uten at det koster noe som helst, og uten forpliktelser. Samtidig vet leverandørene at de er i direkte konkurranse med andre leverandører, og føler seg ofte presset til å strekke seg litt ekstra for å vinne over nye kunder.

Om norske Strømregioner

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). De forskjellige strømregionene har litt forskjellige priser. Et par typiske tendenser i markedet er at de har særlig billig strøm nord, der mange er fritatt fra merverdiavgift og elavgift, og at det er billigere nettleie i sør og øst der utgiftene med nettet fordeles på mange brukere.

Elvia A/S og Strømnettet i Gjøvik

Strømnettet i Gjøvik drives av nettselskapet Elvia A/S, som er resultatet av en nylig sammenslåing av Hafslund Nett A/S og Eidsiva nett A/S. Elvia er i dag Norges største nettselskap. Elvia A/S har monopol innen sine konsesjonsområder (inkludert Gjøvik), der de er eneansvarlige for å drifte, vedlikeholde og bygge ut elektrisitetsnettet.

Det er NVE som overvåker Elvia og andre norske nettselskaper som har monopol. Dette gjør de blant annet ved å gi selskapene strenge rammer for hvor mye de har lov til å tjene på nettleie. På Nettsidene til NVE finner du mer informasjon om nettleie, avgifter NVE sin regulering av nettselskapene.

Spotpris gir Gjøvik-husstander billigere strøm

For en gjennomsnittshusstand i Gjøvik vil det, ifølge anbefalingene til Forbrukerrådet, alltid være billigere over tid dersom man velger en avtale som følger spotprisen, eller markedsprisen på strømbørsen NordPool. Disse avtalene innebærer nesten ingen risiko for en strømleverandøren din, og de kan dermed selge deg ekstra billig strøm. Ulempen med spotpris er naturligvis at man konstant blir utsatt for veldig store prissvingninger.

Lik strømpris hele tiden med fastprisavtale

Mange liker å ha god kontroll på den personlige økonomien sin, men dette kan være vanskelig når man må slite med strømpriser i stadig forandring. Fastprisavtaler gir deg ikke like store regninger hver måned, prisen per kilowattime holder seg lik gjennom hele avtaleperioden, dermed trenger du bare å fokusere på forbruket ditt for å holde budsjettet.

Fastprisavtaler er dessverre mye mer risikable for strømleverandører, og dette resulterer i både høyere priser og bindingstid, men det er likevel mange som foretrekker forutsigbarhet foran ekstra billig strøm.

Fleksibel forutsigbarhet med variabelpris

For mange er ikke fastpris nødvendig, særlig ikke dersom man må undertegne en avtale med bindingstid. Samtidig kan det føles litt ekstremt med daglige prisendringer. Det er derfor mange som foretrekker en variabelprisavtale som garanterer dem den samme prisen i 2 uker om gangen, og som kommer uten bindingstid.

Reduser strømregningen i dag

Strømdeals.no gir deg et bredt utvalg av forskjellige typer Spotprisavtaler, fastprisavtaler og variabelprisavtaler. Vår helt uforpliktende anbudstjenesten gjør prosessen med å finne en ny strømavtale mye lettere uten at det koster deg noe. Så snart som vi har mottatt et ferdig utfylt skjema fra deg ordner vi resten og sender deg en rekke relevante tilbud som ofte kan spare deg tusenvis i året.

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv bryet med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigst strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både strøm og nettleie på samme faktura