Et fritt market for elektrisitet og for å bytte strømleverandør

Kraftproduksjon har alltid til en viss grad vært markedsbasert i Norge, med en rekke private operatører involvert, men der var først fra 1991 av at det ble åpnet for full markedsbasert omsetning av kraft i Norge som var åpent for alle.

Siden den gang har mye skjedd i det norske kraftmarkedet. Vi har nå et dynamisk kraftmarked som gir norske forbrukere stor valgfrihet mellom en rekke forskjellige produkter og leverandører. Dette betyr at man som forbruker har muligheten til å spare gode penger på å finne leverandører og avtaler som gir billigere strøm.

Med større valgfrihet kommer også større ansvar for den enkelte kunden for å finne og velge løsninger som passer for sitt bruksmønster. Dette kan virke som en vanskelig oppgave for noen, men med dagens nettbaserte ordninger er det faktisk lettere enn noen gang å finne den løsningen som gir billig strøm, og det kan fort være flere tusenlapper i året å spare på dette.

Hva gjør strømleverandøren?

I det frie markedet for strøm er strømleverandøren din den forhandleren som kjøper inn strøm og videreselger den til deg som sluttbruker. Strømleverandøren kjøper inn strøm på NordPool energibørsen. Du kan velge å kjøpe strøm fra hvilken som helst av de strømleverandørene som er tilgjengelige i din kommune.

Strømmen leveres over nettet til den lokale netteieren. Strømleverandøren inngår en avtale med deg som sluttbruker og fakturerer deg for den strømmen du bruker. Fakturaen du får inkluderer også kostnader for nettleie samt statlige avgifter.

Billig strøm

Netteieren vil ikke forandres ved å bytte strømleverandør

Når man snakker om å bytte strømleverandør er det viktig å huske på at dette ikke betyr bytte av netteier. Det er netteieren, og ikke strømleverandøren din, som er ansvarlig for at strømmen kommer fra der den produseres og frem til boligen din. I Norge er strømnettet en monopolvirksomhet. Dette betyr at du som forbruker ikke har anledning til å bytte netteier.

Selv om du bytter strømleverandøren din vil du derfor fortsatt måtte betale den samme nettleien til den samme netteieren. Nettleien vil variere noe på de forskjellige stedene i landet, men vil ofte utgjøre rundt halvparten av de totale strømkostnadene. Nettleien har en fast komponent som er uavhengig av forbruk, og en fleksibel komponent som beregnes basert på forbruket ditt.

Nettleien fra netteieren der du bor vil bli inkludert i strømregningen fra strømleverandøren din. Når du bytter strømleverandør vil den nye strømleverandøren ta seg av alt som har med innmelding av oppdatert informasjon til netteieren.

Mange betaler fortsatt for mye

Mange har allerede benyttet seg av muligheten til å kjøpe billig strøm gjennom det frie markedet, men i følge tallene fra Forbrukerrådet viser det seg samtidig at omtrent hver fjerde norske husstand fortsatt har avtaler som gjør at de betaler en altfor høy strømpris. Mange er heller ikke helt klare over hvilken avtale de har med strømleverandøren sin.

For mange føles det å sette seg inn i forskjellige avtaler og bytte strømleverandøren sin som  vanskelig, men det er det altså i realiteten ikke. I denne artikkelen går vi inn på prosessen for å bytte strømleverandør, hva du må gjøre selv, hva strømleverandøren gjør for deg, og ting det er viktig å huske på.

Hvordan kan man bytte strømleverandør

Det er ikke vanskelig å bytte strømleverandør. Strømmen du får er den samme uansett hvem du kjøper den fra, og den kommer over der samme strømnettet. Det er ellers den nye strømleverandøren din som tar seg av alt det tekniske rundt flyttingen.

Hva du trenger å gjøre

Det mest kompliserte som du trenger å gjøre i forbindelse med bytting av strømleverandør er å sammenligne strømpriser og sette seg inn i de forskjellige avtalene du får tilbud om fra alle de forskjellige leverandørene. Den gode nyheten er at dette nå er mye lettere ved hjelp av nettbaserte sammenligningstjenester.

 1. Start med å finne en sammenligningstjeneste du liker: Det første steget er å velge hvilken av de mange tilgjengelige sammenligningstjenestene du ønsker å bruke. Ettersom du leser dette på strømdeals.no kan du bare fylle inn skjema her på denne siden.
 2. Velg område ved å skrive inn postnummeret ditt: Strømpriser og leverandører varierer i de forskjellige delene av landet. Du må derfor velge det området der du bor for å kunne se relevante tilbud. Dette gjør du enkelt og greit ved å skrive inn postnummeret ditt.
 3. Skriv inn informasjon om strømforbruket ditt: Hvilken avtale du kan få vil ofte komme litt an på forbruket ditt. Dette er informasjon som du vanligvis kan finne på den siste strømregningen din. Alternativet er å regne det ut ved å besvare noen enkle spørsmål om boligens størrelse.
 4. Vurder de tilgjengelige avtalene: Du vil nå få tilgang til en rekke strømleverandører og avtalene de tilbyr deg. Dette kan virke litt overveldende ettersom det er mye å velge mellom. Heldigvis finnes det her filtre du kan bruke til å innskrenke søket ditt til for eksempel bare avtaler med fastpris, bare spotpris, eller bare avtaler som ikke har avbestillingsgebyr.
 5. Bekreft bytte av strømleverandør: Når du har funnet det tilbudet du liker fra listen er det siste steget i prosessen å fylle ut bestillingsskjemaet. Den nye strømleverandøren vil deretter kontakte deg for å bekrefte bestillingen, og for å starte prosessen med å flytte deg over til den nye leverandøren.

Overgangsprosessen ved å bytte strømleverandør

Etter at du har gjort ferdig bestillingen starter prosessen med å flytte deg over til den nye leverandøren. Denne prosessen tar ofte totalt rundt rundt tre uker og er helt uten avbrudd i strømleveransen din. Det er ikke mye du som sluttbruker trenger å ta hånd om i denne prosessen ettersom det aller meste vil håndteres direkte mellom din nåværende og din fremtidige leverandør.

Leverandørene dine vil bli enige om en byttedato. Dette er den dagen du begynner med betaling til den nye leverandøren i stedet for den gamle. Leverandørene dine vil informere deg på forhånd om hvilken dato dette blir. Den offisielle byttedatoen forsikrer at du ikke blir fakturert to ganger i overgangen.

Det siste du kan trenge å gjøre for den gamle leverandøren din er å foreta en måleravlesning for å finne ut hvor stor den siste regningen din blir.

Greit å vite ved bytting av strømleverandør

Når du starter på en ny avtale med en strømleverandør er det alltid en god ide å merke seg når avtalen utgår. Det er nemlig vanlig at man da blir overflyttet til en dyrere type avtale. Dersom man har notert seg i kalenderen når avtalen utgår kan man finne en ny, passende avtale før den utgår.

Det er også lurt å være oppmerksom på at mange avtaler har et gebyr man må betale dersom man ønsker å avbryte avtalen før den er utgått, så dersom man ønsker fleksibilitet lønner det seg å se seg om etter avtaler der man ikke før gebyr ved avbrudd.

Det er også verdt å være oppmerksom på at 14 dagers angrerett gjelder for bytte av strømleverandør. Dersom du angrer på kjøpet innen de første 14 dagene vil den nye leverandøren din kansellere kontrakten.

Spotpris, fastpris eller variabel pris på strømmen?

Spotpris, fastpris eller variabel pris på strømmen

Kilde: https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/veldig-lav-strompris-i-2.kvartal

Norske strømforbrukere har i hovedsak tre forskjellige typer avtaler å velge mellom når de kjøper strøm. Disse er spotprisavtaler, variabel pris-avtaler og fastprisavtaler. Forskjellen på disse prisene er basert på hvor mye av risikoen for prissvingningene i kraftmarkedet du tar som forbruker, og hvor mye av risikoen kraftleverandøren tar på seg.

Kort forklart vil en mer stabil pris for deg som forbruker gi deg en høyere pris. Dette er fordi kraftleverandøren din da tar på seg mer av risikoen forbundet med svingningene i markedet, og tar seg betalt ekstra for dette. En mer ustabil pris betyr mer usikkerhet rundt strømprisen for deg som forbruker, men lavere risiko for leverandøren din, og dermed lavere priser for deg som forbruker.

Spotpris

Spotpris på elektrisitet kan beskrives som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. Spotprisavtaler er avtaler der strømleverandøren din gir deg en strømpris som er innkjøpsprisen pluss et påslag. Dersom du har en spotprisavtale med strømleverandøren din påvirkes derfor prisen på strømmen din direkte av enhver svingning i det norske kraftmarkedet.

Data fra statistisk sentralbyrå (SSB) forteller oss at det helt klart er med spotprisavtaler man får billigst strøm på sikt. Forskjellen mellom spotpris kontrakter og variabel pris kontrakter har for eksempel vært på hele 7,42 øre per kwh i årene fra 2016-2019 ifølge SSB. Ifølge tallene fra SSB er trenden også at spotprisen blir stadig billigere i forhold til andre avtaler.

Ulempen med spotpris er at prisen på strømmen din er i konstant endring uten forvarsel fra leverandøren din.

Priser basert på spotpris er ikke alle spotpris

Mange ønsker i dag å benytte seg av innsparingene man kan få fra å gjøre en spotprisavtale med kraftleverandøren sin, og det finnes mye å velge mellom. En ting som man bør være oppmerksom på er avtaler som høres ut som spotprisavtaler, men som ikke egentlig er spotprisavtaler.

Et eksempel på en slik avtale kan være en derivert variant av en spotprisavtale der strømprisen regnes som en vektet daglig markedspris, og der den daglige prisen bestemmes av den høyeste spotprisen for hele dagen. Dette kan gi en veldig høy pris i forhold til den virkelige spotprisen ettersom prisen, midt på dagen når det er mer aktivitet, kan være mye høyere enn prisen om natta. Husk at ekte spotpris faktisk er forskjellig for hver time.

Som kjøper må du være oppmerksom på vilkårene i avtalene du undertegner for å forsikre deg om at du kjøper strømmen til ekte spotpris, og ikke bare noe som høres ut som spotpris.

Variabelpris

Variabelpris er helt klart en av de vanligste avtalene for strømpris i Norge. Dersom man har en variabelprisavtale med strømleverandøren sin vil man fortsatt oppleve svingninger i strømprisen, men siden man som regel vil bli informert om prisforandringer to uker i forveien, vil prisendringene være mye sjeldnere enn det man vil oppleve med en spotprisavtale, og derfor enklere å holde styr på.

I praksis er en variabelpris avtale en mellomting mellom en spotprisavtale og en fastprisavtale. Med en variabelprisavtale får man på lang sikt en noe lavere pris enn ved fastprisavtale. Samtidig får man en noe mer stabil pris enn ved en spotprisavtale. På den annen side gir variabelprisavtalen en høyere pris enn spotpris, og mindre stabilitet enn man hadde fått ved en fastprisavtale.

Hovedfordelen med variabelprisavtaler er kanskje at man har nok tid på seg til å redusere strømforbruket på forhånd når man vet at strømprisen er på vei til å gå opp, og man får derfor bedre kontroll på strømkostnadene enn det som er realistisk med spotpris, som forandrer seg hver time.

Fastpris

Noen liker ikke overraskelser, og uventet høye strømregninger er ingen hyggelig overraskelse. Med en fastprisavtale, der man betaler en fast strømpris hver måned uansett hva som skjer i markedet, unngår man ubehagelige overraskelser som også kan være en belastning på økonomien.

En klar ulempe med fastpris er at man ikke kan nyte godt av de mange gangene gjennom året når det er billig strøm på markedet, og siden leverandøren av strømmen din må ta på seg risikoen for alle svingningene i markedet, vil strømmen totalt sett bli dyrere enn ved variabelpris eller spotpris for de fleste brukere.

Selv om fastpris gir litt dyrere strøm er det likevel mange som setter pris på den stabiliteten fast strømpris gir. Det er for mange særlig godt å kunne slippe de ekstra høye strømprisene på vinteren når man i tillegg bruker mer strøm.

For de fleste vil som sagt spotpris være det beste for billigst mulig strøm, men det finnes også situasjoner der fastpris faktisk kan lønne seg økonomisk. Dette gjelder særlig for de som har et relativt mye høyere strømforbruk om vinteren i forhold til resten av året. Dette kan for eksempel gjelde folk som bor i eneboliger med dårlig isolasjon, og som bruker elektrisk oppvarming. Da brukes ofte en stor del av strømmen til oppvarming om vinteren, som man ikke trenger å gjøre så mye av resten av året.

Fastprisavtaler er regnet ut slik at man betaler den samme prisen hele året. Samtidig er det mye billigere strøm på markedet om sommeren. Dette betyr at man kanskje betaler noe over markedsprisen i de varmere månedene, mens man kanskje betaler litt under markedsprisen i de kalde månedene. Dersom man har mye større forbruk om vinteren kan man derfor i noen tilfeller spare penger på fastpris.

Dersom du vil inngå en avtale om fastpris er det viktig å være oppmerksom på at du noen ganger får en bindingstid å forholde deg til, og at du kanskje må betale et gebyr på flere hundre kroner dersom du avslutter fastprisavtalen før tiden. Det er også viktig å huske på at fastpris bare betyr fast pris per kilowattime, og ikke fast pris på strømregningen per måned. Husk også å sjekke hvilken avtale du vil bli skiftet over til etter at fastpris avtalen er slutt ettersom dette ofte vil være en standardavtale som vil være mest mulig i leverandørens favør.

Hvordan få billigst mulig strøm når du skal bytte strømleverandør

Det finnes noen få unntak, men for de fleste resulterer spotpris i billigere strøm enn ved bruk av andre strømavtaler. I tillegg finnes det noen småting du som kunde selv kan gjøre for å komme enda bedre utav det.

 • Juster strømforbruket ditt etter markedet:

Først og fremst er den billigste strømmen den du ikke bruker. Dette høres kanskje elementært ut, men dersom man har en spotprisavtale får dette en litt ny mening. Spotprisen er nemlig høyere i de timene når det er mest etterspørsel. Dersom man kan redusere bruken i disse vanligste timene, kanskje ved å flytte bruken til andre tider, kan man spare enda mye mer penger.

 • Vurder alternativ oppvarming for de dyreste dagene:

Tradisjonelt er det også dyrere strøm når mange trenger den til oppvarming på vinteren. Kalde vinterdager er derfor et typisk eksempel på når det er dyrt med strøm til spotpris. For å unngå for høyt forbruk på de dyreste dagene kan det lønne seg å vurdere andre oppvarmingsmetoder slik som for eksempel fyring med gass eller ved.

 • Følg med på prisen:

Det er ikke lenger vanskelig å følge med på når strømmen er billig eller dyr. I tillegg til å publisere prisene for neste dags strømpriser har Nord Pool også en app du kan laste ned som gir deg oppdaterte priser, og som kan sende deg varslinger når prisene kommer ut for den neste dagen. Dermed kan du som forbruker lettere være oppmerksom på når du kan nyte billig strøm og når du bør redusere bruk av strøm.

 • Ta høyde for svingningene i budsjettet ditt:

For noen kan svingningene ved bruk av spotpris føles brutale, men det er viktig å huske på at strøm som oftest er billigere med spotpris. For å redusere følelsen av svingningene på strømprisen kan man selv lage seg et fast månedlig budsjett for strøm som tar i betraktning svingningene. Fordelen av dette er at man selv skaper stabilitet, samtidig som at man i tillegg får billigere strøm.  

 • Dra nytte av kampanjetilbud

Noen ganger skjer det at strømleverandører tilbyr ekstra billig strøm gjennom kampanjetilbud. Dette gjør de for å tiltrekke seg nye kunder. Dersom du er oppmerksom på disse tilbudene og vet hvordan du best kan benytte deg av dem kan det være gode penger å spare på kampanjetilbud som gir billig strøm.

Det du som forbruker må være særlig oppmerksom på når det gjelder kampanjetilbud er hva som skjer etter at kampanjetilbudet er over. Det er nemlig her strømleverandøren satser på å hente inn den tapte profitten fra kampanjetilbudet. Her kan det da være lurt å heller se seg om igjen etter nye kampanjetilbud. For å forsikre seg om at man ikke glemmer det kan det være lurt å sette en påminnelse på kalenderen på mobiltelefonen eller lignende.

Husk at Strømdeals.no alltid har en oppdatert liste over bra kampanjetilbud som kan hjelpe deg med å gjøre denne prosessen for å dra mest mulig nytte av kampanjetilbud mye lettere og mer oversiktlig. Hos oss finner du strukturert og alt den informasjonen du trenger for å gjøre meningsfulle sammenligninger mellom de forskjellige tilbudene.

 • Sjekk betingelsene på kampanjetilbud og unngå telefonselgere

Ikke alt som ser attraktivt ut vil gi deg billig strøm på lang sikt. Det er derfor veldig viktig at du som strømkunde kjenner til de viktigste betingelsene i avtalen før du skifter leverandør. Dersom du ikke er klar over de detaljerte betingelsene kan du i verste fall risikere å tape penger på strømprisen. Typiske ting man bør sjekke er hvor lang virkningstiden på kampanjen er, og om det er bindingstid som går utover kampanjens virkningstid.

Etter at du har blitt kunde hos en leverandør hender det at du vil bli kontaktet via telefon med tilbud om ulike ekstrapakker og tilleggstjenester slik som for eksempel forsikringsprodukter relatert til kundeforholdet ditt. For det meste er disse tilleggstjenestene ikke essensielle, og vil bare virke fordyrende, så disse gjelder det som regel bare å styre unna.

 • Bruk eFaktura

Betaling med eFaktura vil være billigere enn papirfaktura. I noen tilfeller krever også leverandøren at man bruker eFaktura som et krav for å få et kampanjetilbud. I noen tilfeller kan manglende bruk av efaktura bety avtalebrudd, noe som kan bety at leverandøren dermed vil kunne flytte deg over på en dyrere avtale.