Vi hjelper deg med å få billig strøm i Bærum

Fallende strømpriser og økende konkurranse om strømkundene i Bærum gjør at du som kunde kan velge mellom stadig flere forskjellige strømavtaler, og dermed også har tilgang til billigere strøm. Det har også blitt mye lettere å finne bedre og billigere strømleverandører ved hjelp av anbudstjenestene til Strømdeals.no.

Lett å bytte til billig strøm

Når du bytter til en ny strømleverandør er det i hovedsak den nye strømleverandøren som tar seg av alt det praktiske. For strømkunden betyr dette at valg av strømleverandør faktisk ofte er det vanskeligste og mest tidkrevende ved skifte av strømleverandør.

Selv å finne og velge en ny leverandør er nå enklere med Strømdeals.no. Dette er en anbudstjeneste som hjelper deg med å samle inn de beste tilgjengelige tilbudene i Bærum fra en rekke konkurrerende leverandører. Som strømkunde er alt man trenger å gjøre å fylle ut et enkelt skjema. Strømdeals tar seg av resten.

Etter få dager vil du bli kontaktet med tilbud om billig strøm fra en rekke selskaper. Tjenestene fra Strømdeals er helt uforpliktende, så du velger selv om du vil takke ja til et av disse tilbudene. Dette er også en tjeneste som er helt gratis for strømkunder.

Mange om strømkundene i Bærum

Mange nye aktører i markedet har ført til at strømleverandørene for tiden ligger i hard konkurranse om kundene i Bærum. Resultatet er at kundene nå har mange flere interessante avtaler som er tilgjengelige for forbrukere som er ute etter billig strøm eller mer forutsigbarhet.

Strømdeals jobber for å gjøre mest mulig ut av denne konkurransesituasjonen for strømkunder ved å sette strømleverandørene opp mot hverandre i en Anbudstjeneste. Anbudstjenesten gjør det mye lettere for våre kunder å finne billig strøm, samtidig som det gjør jobben med å velge strømleverandør mye mindre komplisert.

Om norske Strømregioner

Strømregioner i Norge

Strømregioner i Norge. Kilde: Statnett

Norge er inndelt inn i fem strømregioner. Disse er Øst (N01), Sør (N02), Vest (N05), Midt (N03) og Nord (N04). De forskjellige strømregionene har litt forskjellige priser. Et par typiske tendenser i markedet er at de har særlig billig strøm nord, der mange er fritatt fra merverdiavgift og elavgift, og at det er billigere nettleie i sør og øst der utgiftene med nettet fordeles på mange brukere.

Strømnettet i Bærum og Elvia A/S

De er Elvia A/S som har konsesjon som nettselskap for Bærum. Dette selskapet er resultatet av en sammenslåing av Hafslund Nett A/S og Eidsiva nett A/S. I dag topper Elvia statistikken som Norges største nettselskap. Elvia A/S er eneansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet innen sine konsesjonsområder, som også inkluderer Bærum.

Elvia og de andre norske nettselskapene er ikke konkurranseutsatt, og driften deres reguleres og overvåkes av NVE. Nettselskapene har blant annet blitt gitt strenge rammer for hvor mye de har lov til å tjene på nettleie. På Nettsidene til NVE finner du mer utfyllende informasjon om nettleie, avgifter og NVE sin regulering av nettselskapene.

Spotpris kan sannsynligvis gi deg billigere strøm i Bærum

Gjennomsnittshusholdninger i Bærum vil, ifølge Forbrukerrådet, nesten i alle tilfeller kunne nyte billigere strøm på lang sikt dersom de velger en av de mange spotprisavtalene som er tilgjengelig i markedet i dag.

Spotprisavtaler er avtaler som følger markedsprisen på strømbørsen NordPool, og derfor ikke innebærer noen risiko for strømleverandøren din med hensyn til svingninger i markedet. Dermed vil strømleverandøren ha råd til å selge deg billig strøm. Ulempen med spotprisavtaler er naturligvis at man virkelig får føle de store prissvingningene i markedet.

Forutsigbarhet i den personlige økonomien med fastpris

For de som liker å planlegge den personlige økonomien i nøye detaljer kan det være en påkjenning å bli utsatt for strømpriser som varierer fra time til time og dag til dag. Fastprisavtaler kan ikke gi deg like store regninger hver måned, ettersom strømforbruket ditt alltid vil variere litt, men fastprisavtaler kan holde prisen per kilowattime stabil gjennom hele avtaleperioden, slik at alt du trenger å gjøre for å holde strømregningen stabil er å kontrollere strømforbruket ditt.

Ettersom fastprisavtaler involverer mer risiko for strømleverandører kommer disse avtalene med både høyere priser og bindingstid. Likevel er det fortsatt mange som foretrekker forutsigbarhet foran ekstra billig strøm.

Variabelpris for de som verdsetter både forutsigbarhet og frihet

Forutsigbarhet kan for mange være viktig, men når man må forplikte seg til måneder eller år med en relativt høy strømpris er dette for mye for noen. For disse kundene kan svaret ofte være en variabelprisavtale som garanterer dem den samme prisen i 2 uker om gangen, og som kommer uten bindingstid.

Finn ut hvor mye du kan redusere strømregningen din

Anbudstjenesten til Strømdeals.no hjelper deg med å finne ut hvor mye du kan redusere strømregningen din på en effektiv og lettvint måte uten at det tar opp mye av tiden din. Enten du er ute etter spotprisavtaler, fastprisavtaler eller variabelprisavtaler vil du bli kontaktet med flere matchende tilbud som er aktuelle for deg i Bærum.

Tjenesten er gratis, og helt uforpliktende, så du står fritt til å takke ja til eller forkaste tilbudene du mottar. Alt du trenger å gjøre for å komme i gang nå er å fylle ut skjemaet vårt. Vi ordner resten og sender deg innen få dager en rekke relevante tilbud som i mange tilfeller kan hjelpe med å redusere strømregningen betraktelig.

Fordelene med Strømdeals.no

Fordeler med å bruke strømdeals.no inkluderer blant annet:

  • Spar deg selv bryet med å gå gjennom og samle informasjon om alle avtalene i markedet – vi har allerede gjort dette.
  • Sett deg selv i en god forhandlingsposisjon ved å la strømleverandørene konkurrere om å gi deg billigst strøm
  • Du bestemmer selv om du vil fortsette med et av tilbudene. Tjenesten til strømdeals.no er 100% uforpliktende.
  • Gjør administrasjonen enklere ved å få både strøm og nettleie på samme faktura